Vplyv videohier na deti - sú škodlivé a prispievajú k vzniku agresivity?!

Téma videohier a ich vplyv na vyvíjajúci sa mozog detí už dlho zaujíma nielen rodičov, ale aj psychológov. Bude mať PlayStation alebo iné videohry vplyv na vývoj vášho dieťaťa? Ak áno – pozitívny alebo negatívny? 

Ďalšie otázky, ktoré si rodičia môžu klásť, sú – kedy by sa mal Xbox už naozaj odpojiť? Urobia druhy násilných hier z môjho dieťaťa monštrum?

Dobrá správa je, že vedecká komunita už videohry nepovažuje za koreň všetkého zla. Nedávny výskum naznačuje, že hranie videohier môže byť pre deti v skutočnosti prospešné. POZOR, všetko má ale svoje ako pozitívne, tak aj negatívne stránky! Na čo všetko si treba dať pri hraní videohier pozor?

Videohry pre deti = online zábava

Jedna vec, ktorú nikto nebude spochybňovať, je, že videohry sú skutočne zábavné. A na to existuje dokonca aj neurologické vysvetlenie – videohry aktivujú dráhy odmeňovania, ktoré uvoľňujú dopamín a ďalšie chemikálie navodzujúce dobrý pocit v mozgu.

Cítiť sa dobre však nemusí nutne znamenať iba to najlepšie. Experti uvádzajú túto mozgovú aktivitu ako jeden z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k závislosti na videohrách – „závislosti na správaní, ktorá má veľký vplyv na mládež tejto generácie“

 • Primárnym problémom však je, že samotná hra vo virtuálnom svete je jedným zo správania, ktoré sa posilňuje – čo môže viesť k závislosti, a to najmä medzi tínedžermi, ktorých mozgy sú pevne nastavené na uspokojenie, ale nedostatočne rozvinuté v oblastiach zodpovedných za kontrolu impulzov. 
 • Videohry prinášajú toľko potešenia, že bez obmedzenia hracieho času sú deti vystavené riziku, že sa uchytia do dopamínového návalu, ktorý im môže poskytnúť len málo iných aktivít.

Odporúčame: Ako pripraviť tínedžera na dospelosť? Tu je 8 krokov k úspechu!

online hry

Zdroj: Depositphotos

Kognitívne schopnosti

Keď sa videohry hrajú s mierou, môžu sa „pochváliť" niektorými benefitmi na posilnenie mozgu a jeho činnosti.

Pravidelné hranie je spojené s vynikajúcim kognitívnym výkonom v oblastiach, ako je:

 • kontrola impulzov,
 • multitasking,
 • pamäť.

Videohry zapájajú prefrontálny kortex – výkonné centrum fungovania mozgu, spôsobom, ktorý je obzvlášť kognitívne náročný a menej špecifický pre danú úlohu.

Konečným výsledkom je kognitívne tréningové cvičenie, ktoré súčasne zdokonaľuje viaceré zručnosti, vrátane spracovania informácií a vizuálnych schopností.

Napriek tomu je dôležité mať na pamäti, že niektoré herné žánre sú rozhodne menej prospešné ako iné a opäť, čas strávený hraním má zásadný vplyv na to, či klady prevažujú nad zápormi.

Hranie hier verzus spánok detí

Deti, ktoré nadmerne hrajú videohry, často trpia nespavosťou a zlou kvalitou spánku, a to v dôsledku zvýšeného vystavenia modrému svetlu a vysokej úrovne stimulácie.

Veda potvrdzuje, že vystavenie modrému svetlu vedie k oneskorenému uvoľňovaniu melatonínu v mozgu, čo zase sťažuje zaspávanie pre deti a dospievajúcich.

 • Dodatočná stimulácia poskytovaná videohrami má tiež veľký vplyv na zaspávanie a kvalitu spánku.
 • Predĺžené a/alebo večerné vystavenie sa videohrám môže spôsobiť skrátenie celkového času spánku, zvýšenie latencie nástupu spánku a modifikácie cyklov REM spánku.

To všetko súvisí s únavou a krátkodobými kognitívnymi poruchami v dôsledku nekvalitného spánku.

Hranie hier verzus pozornosť u detí

Všimli ste si niekedy, že vaše dieťa dokáže celé hodiny venovať plnú pozornosť videohre, no nedokáže päť minút pokojne sedieť, keď je čas na domácu úlohu?

Ako už bolo spomenuté, videohry vystreľujú prefrontálny kortex, a to spôsobuje všetky vyššie uvedené kognitívne výhody.

 • Nevýhodou však je, že deti si na takú úroveň zmyslového vstupu môžu tak zvyknúť, že ho začnú vyžadovať.
 • Inými slovami, hranie je kognitívne tréningové cvičenie, ktoré podporuje multitasking, ale to znamená, že pre deti, ktoré sa zapájajú do nadmerného hrania akčných hier, môže byť ťažké fungovať, keď si daná úloha vyžaduje sústredenie.

Neprehliadnite: TikTok a "blackout challenge" - v Čechách na následky plnenia tejto výzvy zomrel 11-ročný chlapec. Žiaľ, nejde o prvý takýto prípad

hry pre deti

Zdroj: Depositphotos

Hry pre deti online - agresívne správanie a úzkosť

Prejavy agresie a úzkosti môžu mať veľa spoločného s typom hry, ktorú vaše dieťa hrá, ako aj typom dieťaťa.

Avšak, vedecké štúdie dlhodobo nenachádzajú žiadnu štatisticky významnú súvislosť medzi samotným hraním a agresiouALE!

 • Deti, ktoré majú agresívne povahy, však môžu mať tieto svoje sklony posilnené násilnými hrami rovnakým mechanizmom (t. j. systémom odmeňovania v mozgu a všetkým tým dopamínom), ktoré sú zodpovedné za posilnenie návykového správania.
 • Iba 10 až 20 minút násilného hrania môže spôsobiť nárast agresívnych myšlienok.
 • Početné psychologické štúdie dospeli k záveru, že najmä násilné videohry spúšťajú v mozgu reakciu boja alebo úteku – stav nadmerného vzrušenia, ktorý môže viesť k chronickému stresu.

Akonáhle sa objaví chronický stres, prietok krvi je nasmerovaný preč z vyššie myslenej časti mozgu (čelný lalok) do primitívnejších, hlbších oblastí potrebných na prežitie, čo spôsobuje zhoršenie fungovania.

Táto reakcia „bojuj alebo uteč" prinajmenšom skratuje mozog a takmer ničí „výhody" predného laloku.

Keď sa to stane chronickým problémom, môže nasledovať úzkosť, emocionálna dysregulácia a problémy so správaním vrátane agresivity.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE