Vzdelanosť na Slovensku: Aké sú výsledky posledného sčítania obyvateľstva?

Právo dieťaťa na vzdelanie znamená právo učiť sa. Napriek tomu pre príliš veľa detí na celom svete školská dochádzka nevedie k učeniu. Viac ako 600 miliónov detí a dospievajúcich na celom svete nie je schopných dosiahnuť minimálnu úroveň znalostí v čítaní a matematike, hoci dve tretiny z nich školu navštevujú.

Pre deti mimo školy sú základné zručnosti v oblasti čítania a počítania vzdialenejšie. Táto kríza učenia – priepasť medzi úrovňami vzdelávania, ktoré deti dostávajú, a tými, ktoré potrebujú ony, ich komunity a celé ekonomiky, zasiahla celosvetový rozmer ešte predtým, ako pandémia COVID-19 zastavila vzdelávacie systémy.

Na celom svete sú deti z rôznych dôvodov zbavené vzdelania a učenia sa. Chudoba zostáva jednou z najtvrdších prekážok. Mnohé deti v dôsledku ekonomickej a politickej nestability, konfliktu alebo prírodnej katastrofy, budú s väčšou pravdepodobnosťou odrezané od školskej dochádzky – rovnako ako deti so zdravotným postihnutím alebo etnické menšiny. V niektorých krajinách sú možnosti vzdelávania značne obmedzené dokonca iba pre dievčatá.

Vzdelanosť je veľmi dôležitá - prečo?

Zlúčením spomínaných nerovností vzniká digitálna priepasť, ktorá vyvoláva rastúce obavy:

  • asi dve tretiny školopovinných detí vo svete nemajú doma internetové pripojenie, čo obmedzuje ich príležitosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj zručností.
  • bez kvalitného vzdelania čelia deti v neskoršom živote značným prekážkam v zamestnaní a zárobku. Je pravdepodobnejšie, že budú trpieť nepriaznivými zdravotnými následkami a menej pravdepodobné, že sa budú podieľať na rozhodnutiach, ktoré ich ovplyvňujú, čo ohrozuje ich schopnosť formovať lepšiu budúcnosť pre seba a svoju spoločnosť.

Odporúčame: Dievčatám bábiky a chlapcom autíčka: Naozaj by sa deti (ne)mali hrať so všetkými hračkami?!

škola

Zdroj: Depositphotos

Vzdelanosť na Slovensku

Pomyselná mapa vzdelanosti na Slovensku na základe posledného sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021, ukázala okrem iného aj to, v ktorých regiónoch našej krajiny žije najviac nadpriemerne vzdelaných občanov a kde a aká úroveň vzdelanosti sa dosahuje.

Slovensko a vzdelanosť - ako sú na tom jednotlivé oblasti?

Najvyššia vzdelanostná úroveň na Slovensku je na základe sčítania obyvateľstva v Bratislavskom kraji. Jej hodnota bola v roku 2021 77 bodov, čo je o sedem percentuálnych bodov viac oproti celoslovenskému priemeru.

Všetky ostatné kraje Slovenska dosiahli v roku 2021 vzdelanostnú úroveň nižšiu oproti Bratislavskému kraju. Tento fakt potvrdzuje postavenie Bratislavy ako hlavného mesta a ekonomického a vzdelanostného centra našej krajiny. V Bratislavskom kraji má tiež trvalo bývajúce a pracujúce obyvateľstvo vyššiu vzdelanostnú úroveň ako tí, ktorí do tohto kraja prichádzajú alebo z neho odchádzajú.

V ostatných krajoch je vzdelanostná úroveň trvalo bývajúceho obyvateľstva nižšia ako u migrujúceho obyvateľstva.

Najvyššia vzdelanostná úroveň spomedzi okresov je:

  • v okresoch Bratislava I až V (80 bodov),
  • nasledujú košické okresy, kde dosiahla vzdelanostná úroveň hodnotu nižšiu o päť percentuálnych bodov.

Medzi okresy s vyššou vzdelanostnou úrovňou patria aj:

  • okres Senec (74 bodov),
  • okres Banská Bystrica (74 bodov),
  • okres Zvolen (73 bodov),
  • okres Pezinok (73 bodov).

Neprehliadnite: Motivácia detí je veľmi dôležitá. Ako ju udržať pri učení?

učenie sa

Zdroj: Depositphotos

Aký význam má vzdelanie?

„Ak to vieš prečítať, poďakuj učiteľovi." Je to klišé, ale je to pravda.

Keby nebolo vzdelania na všetkých úrovniach, nedokázali by ste čítať, písať, hovoriť, kriticky myslieť, robiť rozhodnutia, rozoznávať správne od nesprávneho, efektívne komunikovať ani pochopiť, ako svet funguje.

Ďalší slávny citát, ktorý hlása dôležitosť vzdelania, pochádza od Georga Orwella: „Ak ľudia nevedia dobre písať, nedokážu dobre myslieť. A ak nevedia dobre myslieť, ostatní budú myslieť za nich."

Odporúčame aj: Ako pripraviť tínedžera na dospelosť? Tu je 8 krokov k úspechu!

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE