Pravidlá v rodinnom systéme a rodinné konštelácie

V dnešnej dobe je veľa textov a kníh venovaných rodine a výchove detí. Odborníci sa vyjadrujú k výchove a vzdelávaniu detí, niektorí odporúčajú priateľskú výchovu, iní skôr autoritatívnu. Je toho toľko, že by sa v tom človek aj stratil.

Som zástancom autenticity v prejave - teda každý rodič nech v prvom rade počúva svoje vnútro a vnútorné výchovné vedenie. Nech jedná v súlade s tým, ako to sám cíti - je autentický a vierohodný.

Nemožno opomenúť dôležitosť tzv. "zdravého sedliackeho rozumu" - určité prirodzené pravidlá života, ktoré nás budú viesť tým správnym smerom, kedy rodina funguje. Týmto pravidlám života a večne pôsobiacim zákonom stvorenia sa venujú napríklad terapie - Rodinné a systemické konštelácie.

Vyskúšaj:  Pripravujete sa na pôrod? Nezabudnite na masáž hrádze

Najzákladnejšie rodinné pravidlá pri výchove:

  • Právom dieťaťa je byť dieťaťom a byť chránené.

  • Povinnosťou rodiča je byť rodičom a chrániť dieťa.

Z týchto dvoch dôležitých viet vyplýva, že postavenie rodičov a detí v systéme rodiny je rozdielne. Rodičia a deti nie sú na rovnakej úrovni a nie sú rovnoprávni. Keď rodičia s deťmi jednajú ako so seberovnými, nie len, že sa znižujú na detskú úroveň a stávajú sa detskými až detinskými, ale tým aj ubližujú samotným deťom.

Dieťa sa totiž v takom prípade musí podvihnúť na úroveň rodičov, nedokáže sa tak z tejto úrovne spoľahnúť na dospelých a uvoľniť sa, cítiť bezpečie. To dieťa preťažuje. Preťažené dieťa sa vo väčšej miere prejavuje agresívne.

Ako rodina funguje

Vo vzťahu muža a ženy sa nové kvality ich vzťahu otvárajú práve príchodom dieťaťa. No aj potom je dôležitá skutočnosť, že prvopočiatkom vzniku ich rodiny boli práve oni dvaja. Oni dvaja, ako pár, sú na prvom mieste rodinného systému a potom sú na druhom mieste deti.

Vo vzťahu má muž zostať mužom a žena ženou. Navzájom si majú dávať a brať úplne vyvážene, sú to rovnocenní partneri. Vtedy v ich vzťahu prúdi láska a funguje to. Ak žena cíti svoju ženskú silu, s ľahkosťou prijíma prezentovanie mužskej sily - keď muž džentlmensky nesie ťažký kufor, je žene oporou, chráni ju. Žena vtedy nemá potrebu s mužom bojovať a dokazovať mu svoju samostatnosť a nezávislosť. Každý z nich sa cíti bezpečne v zastávaní tej svojej role a navzájom sa vedia dopĺňať, neprekáža im prejav toho, že sa navzájom potrebujú.

Pre dieťa je dôležité vedieť, že rodičia sú vo výchove zajedno. Rodičia by mali byť v rozhodnutiach jednotní a navzájom si nepodkopávať autoritu. Nejednotnosť a nejednoznačnosť v konečnom dôsledku dieťa znepokojuje a určitým smerom dieťa núti postaviť sa na stranu jedného rodiča, čo vytvára rozkol partnerov a spôsobuje hádky. Tie potom vedú k pocitom viny u dieťaťa, čo je deštrukčné.

Pozri aj: Rodičia - robte týchto 5 vecí pre šťastie vašich detí!

rodinna-terapia

Zdroj: Depositphotos

Faktory vplývajúce na výchovné vedenie rodičov

Rodičia práve narodením dieťaťa dostávajú od života dôležitú úlohu - a to vychovať svoje deti a viesť ich na ich ceste. Jedno pakistánske príslovie hovorí: "Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu."

Kvalitu rodičovstva ovplyvňuje:

  • vyspelosť rodičov - aby žena vedela zastávať rolu ženy, ako dospelá a rozumná matka; a muž rolu muža, ako dospelý, zrelý a rozumný otec;

  • bezpodmienečná láska k dieťaťu - výchova znamená rešpekt pred inou cestou dieťaťa, znamená to dať samého seba úplne k dispozícii, bez toho, aby sa človek vzdal; človek ktorý nemiluje svojich rodičov, nedokáže prijať a milovať samého seba a tak tiež nedokáže lásku prejaviť a dať ani inému (dieťaťu);

  • pripravenosť dať dieťaťu smer a viesť ho už od narodenia;

  • človek, ktorý sa stal rodičom by sa mal zbaviť v čo najväčšej miere vlastných neurotických problémov a ťažkostí, aby mohol byť silnou osobnosťou a vzorom pre dieťa;

  • partnerstvo rodičov by malo byť zrelé - aby každý osve dokázal žiť svoj život a súčasne sa v láske a úcte podporovali navzájom; pocit partnerov chceme byť spolu a nie musíme byť spolu.

 

Odporúčame: Vplyv rozvodu na dieťa - naučte sa, ako mu to pomôžete celé zvládnuť!

clen-rodiny

Zdroj: Depositphotos

Ďalšie pravidlá rodinného systému

Orientácia medzi dobrom a zlom je v živote každého človeka kľúčovou. Jej základ tvorí výchovný zámer samozrejme už v útlom veku.

Ako sa aj malé dieťa dokáže zorientovať medzi dobrom a zlom?

Kľúčová je jednoznačnosť. Dobro je spojené s radosťou a jednoznačným ÁNO, zatiaľ čo zlo je spojené so zlom, hnevom a zreteľným a jasným NIE.

Čas strávený s deťmi

Rodič dieťaťa by si mal vedieť nájsť čas. V prípade času stráveného s deťmi nie je dôležitá kvantita ale kvalita. Členovia rodiny môžu spolu stráviť celé dni napr. pred televízorom, no napriek tomu nepoznať svoje potreby.

Kvalitne strávený čas znamená venovať si plnú pozornosť, nerobiť niečo len "popri" varení, sledovaní televízie a pod. Je to čas, kedy máme dieťa v náručí, pozeráme si do očí, len tak sa objímame alebo sa rozprávame, vysvetľujeme, dohovárame, čítame príbehy, hráme hry a pod.

Pozri aj: Túžite po dieťati? Toto sú najlepšie dátumy na otehotnenie v roku 2024!

rodinne-a-systemove-konstelacie

Zdroj: Depositphotos

Rodinné a systemické konštelácie

Rodinné konštelácie sú terapeutická metóda vhodná pre jednotlivcov aj skupiny. Je vhodná aj ako rodinná terapia. Poukazuje na isté systémové pravidlá a ich dôležitosť. Ich dodržiavaním možno nastoliť v rodinnom systéme harmóniu a uvoľniť blokády brániace prúdeniu lásky.

Len vzťahy založené na vzájomnej úcte, rešpekte a v láske dokážu byť zdravé a harmonické. Práve táto metóda je vhodnou na liečenie vzájomných vzťahov s inými ľudmi, či už sú to vzťahy partnerské, rodinné alebo firemné.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE