Musíte ísť do práce a jasle sú plné? Riešením sú detské skupiny

Niektoré ženy zostávajú so svojím dieťaťom na rodičovskej dovolenke počas celých troch rokov. Iné chcú alebo z ekonomických dôvodov musia ísť do práce skôr. A tú vzniká starosť, ako zabezpečiť starostlivosť o dieťa. Jednou z možností sú detské jasle. Miest v nich je však nedostatok, prípadne poplatky sú pre mnohých tak vysoké, že si ich nemôžu dovoliť.

V Českej republike i u nás na Slovensku sa preto hľadajú nové formy starostlivosti o dieťa. Jednou z nich sú aj detské skupiny. U našich susedov vo firme, u nás v dome či byte matky, ktorá sa bude starať aj o deti svojich kamarátok či známych.

Firemná detská skupina

V Českej republike sa zakladaním firemných škôlok zaoberá nezisková organizácia Sto skupín. Zakladateľ organizácie Jidřich Fialka pre portál Novinky vysvetlil dôvody, prečo by vo firme mali vzniknúť detské skupiny:

„Zamestnávatelia sa predbiehajú, kto dá zamestnancom lepší benefit. A firemné škôlky sú jedným najlepším ako pre firmu, tak pre zamestnancov. Zamestnancom výrazne pomôžu so starostlivosťou o rodinu, firma potom nemusí školiť nových odborníkov, čím ušetrí aj milióny na nábore a školení nových ľudí.“

Odporúčame: Nielen príjemný zážitok... Čo všetko prezradí o vašom bábätku CTG?

 

škôlka pre deti

Zdroj: Shutterstock®

Ako vznikajú zamestnanecké škôlky?

V závislosti od požiadavky firmy môžu vzniknúť rôzne varianty detských skupín. Môžu byť zriadené v budove firmy alebo v blízkosti.

Ďalšou záležitosťou je školné. Firma môže svojmu zamestnancovi prispievať buď celou sumou alebo len časťou.

Skupina detí môže byť zatvorená alebo polootvorená. Zatvorenú firemnú skupinu detí navštevujú len detí zamestnancov. Ak sa firma rozhodne pre polootvorenú môže svoju kapacitu poskytnúť aj pre deti z iných firiem. Fialka ozrejmil, že možností je mnoho. Všetko závisí od rozhodnutia konkrétnej firmy. Nápad s firemnou škôlkou môže byť výbornou inšpiráciou aj pre slovenských zamestnávateľov.

 

Detské skupiny na Slovensku

Aj na Slovensku sa hľadajú možnosti, ako by mohli rodičia nastúpiť do práce, aj keď dieťa nedovŕšilo ešte tri roky. Vytvorila sa preto možnosť zriadiť detskú skupinu. Uvedená forma starostlivosti sa poskytuje v malom kolektíve detí, najviac štyrom deťom a poskytuje sa v domácom prostredí.

Pravidla určené pre detské skupiny ozrejmujú, že starostlivosť o deti v skupine poskytuje výlučne fyzická osoba, nie právnická osoba. Uskutočňuje ju samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, a to na základe vzniku jej oprávnenia poskytovať túto sociálnu službu zápisom do registra sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok.

Neprehliadni: Prietoky v tehotenstve či flowmetria: Čo dokáže toto vyšetrenie odhaliť?

príspevok na škôlku

Zdroj: Shutterstock®

Požiadavky na založenie detskej skupiny

Osoba, ktorá sa chce starať o deti v detskej skupine nepotrebuje dosiahnuť určitý stupeň vzdelania. Jedinou požiadavkou je dosiahnutie plnoletosti 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Matka alebo iná osoba, ktorá sa o deti stará im poskytuje bežné úkony starostlivosti a zabezpečuje im záujmovú činnosť, ktorá však nemusí byť na profesionálnej úrovni, ako to je v jasliach alebo v materskej škôlke.

Starostlivosť o deti prebieha v bydlisku, ktorého je matka vlastníkom alebo môže daný priestor užívať. Vyšší územní celok má umožnené vykonať obhliadku miesta uskutočňovania starostlivosti.

Stravovanie detí je ponechané na dohode rodičov. Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, osoba poskytujúca službu starostlivosti o dieťa je povinná zabezpečiť hygienicky vyhovujúce uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu.

Služba starostlivosti sa poskytuje na základe dohody. Rodič dostane na službu príspevok vo výške 160 eur, z ktorého môže zaplatiť za starostlivosť v detskej skupine.

Pozri aj: Čo je pre ženu vo vzťahu dôležitejšie – zdvorilosť či humor?

 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE