Tehotenstvo po týždňoch – 12. týždeň tehotenstva

Prvý trimester tehotenstva je označovaný za naviac rizikové obdobie gravidity. Prečo? Dôvodov je mnoho. Zárodok je v prvom rade extrémne náchylný na rôzne nežiaduce vplyvy, či už vnútorné, alebo aj tie vonkajšie. Tvoria sa mu základy všetkých orgánových systémov a práve počas tohto skorého vývoja sa môže toho veľa, takpovediac, pokaziť, respektíve niečo nemusí prebehnúť tak, ako by za normálnych okolností malo. 

Vysoké percento spontánnych potratov sa udeje práve počas prvého trimestra a dôvodov môže byť naozaj nespočetne mnoho. Dvanástym týždňom tehotenstva sa táto citlivá fáza gravidity pomaly, ale isto ukončuje a riziko závažných komplikácií klesá, i keď, samozrejme, nie na nulu. V článku sa bližšie pozrieme práve na 12. týždeň tehotenstva – aké zmeny sa dejú v maternici ženy a aké zmeny môže žena pociťovať navonok?

12. týždňový plod

Zdroj: Depositphotos

Vývoj plodu v 12. týždni tehotenstva

V priebehu 12. týždňa tehotenstva, čo je približne 10 týždňov od počatia, má ľudský zárodok veľkosť okolo 6,5 cm (cca 5 až 8 cm). Veľkosťou ho možno prirovnať kivi alebo slivke. Váži približne 14 až 18 g. Zárodok má ukončenú 8-týždňovú fázu embryogenézy a od 10. týždňa je nazývaný plodom. Dôležitým bodom v prenatálnom vývoji je dozretie placenty. Práve od 12. týždňa začína placenta naplno fungovať a okrem iného vyživovať plod. Doteraz tieto úlohy plnil žĺtkový vak. 

Do konca 12. týždňa, teda do konca prvého trimestra, sa plodu dovyvinú všetky základné orgány a celý ich systém. Počas zvyšku tehotenstva budú už len rásť a zdokonaľovať sa vo svojich funkciách. Plod má úplne vytvorený dýchací a sací reflex. Vďaka ukladaniu vápnika do kostí, ktorý získava z tela matky, sa plodu postupne spevňuje kostra.

Plod sa v maternici vystiera, telo veľkosťou dobieha hlavu (hlava tvorí už asi len tretinu dĺžky). Jeho končatiny sú úplne vyvinuté a čoraz viac nimi hýbe. Na koncoch prstov sa dovárajú nechty. Plod pohybuje aj tvárou – usmieva sa, mračí sa.

Ďalšie znaky plodu v 12. týždni tehotenstva:

 • začínajú sa vytvárať hlasivky,

 • vnútro ústnej dutiny je pokryté chuťovými bunkami,
 • dozrievajú vlasové folikuly,
 • črevá sa z pupočníka stále viac presúvajú do bruška plodu,
 • pečeň sa podieľa na krvotvorbe – tvorí červené krvinky,
 • kostná dreň tvorí biele krvinky, 
 • tep je asi 120 až 140 úderov za minútu,
 • koža je tenká a senzitívna,
 • hypofýza v spodnej časti mozgu začína produkovať hormóny.

Tehotenské bruško v 12. týždni tehotenstva

Z tehotenského bruška sa v 12. týždni tehotenstva nemusí ešte tešiť každá žena, no mnohé si už vystupujúci kopček môžu začať všímať. Maternica ženy stále rastie, môže mať veľkosť asi ako grapefruit a napína sa nad lonovou kosťou. Preto je v niektorých prípadoch už bruško hmatateľné. Tehotenské bruško koncom prvého trimestra sa skôr objavuje u druhorodičiek a žien, ktoré pod srdcom nosia viac než jeden uzlíček šťastia. 

Do 12. týždňa tehotenstva sa u ženy predpokladá maximálny váhový prírastok 2 kg, no je to značne individuálne. Žena môže pozorovať rozšírenie bokov a zhrubnutie pásu. Viditeľnejší býva v tomto období skôr nárast poprsia. U mnohých tehotných žien je v tomto období vystúpené bruško zapríčinené len zvýšenou plynatosťou a zápchou, čo sú časté tehotenské problémy.  

Ďalšie sprievodné príznaky tehotenstva v 12. týždni

Koniec 1. trimestra u mnohých žien znamená aj koniec väčšiny charakteristických sprievodných príznakov tehotenstva, prípadne dochádza aspoň k zníženiu ich intenzity. U nemalého percenta žien však viaceré sprievodné tehotenské ťažkosti typické pre prvý trimester ešte pokračujú niekoľko týždňov. Vo všeobecnosti môže žena postupne spozorovať:

 • zmiernenie ranných nevoľností,
 • ústup problémov s nespavosťou,
 • nárast energie a s tým súvisiaci ústup nadmernej spavosti,
 • zmiernenie problémov s citlivými alebo bolestivými prsami, 
 • ústup averzie voči niektorým jedlám.

Budúcu mamičku však stále môže trápiť napríklad nadmerné slinenie, točenie hlavy v dôsledku nižšieho krvného tlaku, špecifické chute, citlivejší čuch či bolesti hlavy. Bežný je intenzívnejší číry výtok, ktorý chráni pošvu pred infekciou. Ak však výtok zmení vôňu, konzistenciu či farbu, je vhodné konzultovať zdravotný stav s lekárom. Výtok by nemal byť zelený, hrudkový či páchnuci po rybách. U niektorých žien sa nevoľnosti a nechutenstvo striedajú s častejšími pocitmi hladu. 

Odporúčame: Tvorba materského mlieka: Ako podporiť laktáciu a dojčenie?

vyšetrenie

Zdroj: Depositphotos

Vyšetrenia u gynekológa v 12. týždni tehotenstva

Do 12. týždňa tehotenstva sa odporúča podstúpiť aspoň prvú gynekologickú prehliadku na oficiálne potvrdenie tehotnosti. Mnohé ženy majú v 12. týždni tehotenstva za sebou potvrdenie gravidity, taktiež vstupné vyšetrenie, prípadne ich môže čakať naplánovaná tehotenská poradňa. Vstupné vyšetrenie v tehotenstve zahŕňa odobratie celkovej anamnézy (získanie informácií o zdravotnom stave ženy), gynekologické a ultrazvukové vyšetrenie, vyšetrenie prsníkov, meranie krvného tlaku, meranie panvových rozmerov, odber moču a krvi.

V 12. týždni tehotenstva môže žena podstúpiť už aj prvý prenatálny skríning, ktorého cieľom je skontrolovať správny vývoj bábätka a odhaliť prítomnosť možných vývojových porúch (napr. stanoviť mieru rizika výskytu Downovho, Edwardsovho alebo Patauovho syndrómu). Najčastejšie sa robí medzi 11. až 14. týždňom gravidity. Toto vyšetrenie obvykle zahŕňa:

 • ultrazvukový skríning – vyšetrenie ultrazvukom, pri ktorom sa napríklad meria šijové prejasnenie (NT – Nuchal Translucency), sleduje sa tlkot srdca, počet plodov, pozícia placenty, anatomické odchýlky v stavbe plodu, veľkosť plodu,
 • biochemický skríning – krvné testy, zisťujú sa napríklad hladiny niektorých glykoproteínov či hormónov.

Máte už tehotenský preukaz?

Najneskôr v 12 týždni tehotenstva má žena už spravidla svoj tehotenský preukaz, nazývaný aj tehotenská knižka. Vystavuje sa obvykle medzi 8. až 12. týždňom tehotenstva. Tento preukaz, ktorý plní funkciu zdravotnej karty v priebehu gravidity, sprevádza budúcu mamičku až do samotného pôrodu. Do tehotenského preukazu sa zaznamenávajú tieto dôležité údaje:

 • základné informácie o žene (meno, rodné číslo a pod.),

 • informácie o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch,
 • informácie o prekonaných ochoreniach, operáciách alebo alergiách,
 • niektoré informácie z rodinnej anamnézy (napr. dedičné ochorenia),
 • výsledky z vyšetrení počas tehotenských poradní,
 • predpokladaný termín pôrodu,
 • týždeň tehotenstva,
 • rozmery panvy,
 • údaje o meniacej sa hmotnosti, krvnom tlaku a sprievodných ťažkostiach ženy,
 • údaje o raste plodu v priebehu celého tehotenstva,
 • výsledky z vyšetrení krčka maternice,
 • podrobné informácie o bábätku z ultrazvukových vyšetrení,
 • výsledky z laboratórneho rozboru krvi ženy a ďalšie.

Viete, čo je syndróm miznúceho dvojčaťa?

Na záver môžeme spomenúť ešte jednu záležitosť týkajúcu sa prvého trimestra tehotenstva vo všeobecnosti, a to syndróm miznúceho dvojčaťaReč je o forme potratu, pri ktorom jeden z plodov (alebo viacero) zaniká a ďalej sa v maternici normálne vyvíja už len jeden plod. Možno vás to prekvapí, ale nejde vôbec o zriedkavý jav. Predpokladá sa, že až 15 % samostatne narodených detí boli najskôr dvojčatá. K tomu javu dochádza do konca prvého trimestra, teda do 12. týždňa tehotenstva.

Neskoršie odumretie jedného z plodov je už klasifikované ako vnútromaternicové úmrtie plodu, nie syndróm miznúceho dvojčaťa. Výskyt tohto javu obvykle súvisí s tým, že jeden zo zárodkov pri viacpočetnej tehotnosti sa skrátka nevyvíja správne alebo je nejako poškodený (má napr. chromozomálnu poruchu). Žena o tom, že prišla o jeden zo zárodkov, v mnohých prípadoch ani nevie, najmä ak nepodstúpi ultrazvukové vyšetrenie v prvých týždňoch tehotenstva. 

V opačnom prípade môže byť syndróm miznúceho dvojčaťa odhalený práve pri USG vyšetrení. Lekár môže najskôr nájsť na ultrazvuku viac ako jeden plodový vak, no o niekoľko týždňov je viditeľný už len jeden plodový vak, prípadne je vidieť rozdiel vo vývoji zárodku – ten odumretý nerastie, nemá srdcovú činnosť, teda nevykazuje známky života. Dobrou správou je, že syndróm miznúceho dvojčaťa sa vo väčšine prípadov nespája s nejakými zdravotnými komplikáciami počas zvyšku tehotenstva.  

Tehotenstvo po týždňoch:

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE