Dieťa bez kamarátov - čo robiť, keď je dieťa samotár?

Zdravé vzťahy sú dôležité pre ľudí v každom veku a v každom štádiu ich života. Priateľstvo, rešpekt a začlenenie sú pre deti od ich raného detstva obzvlášť dôležité. Pestovanie zdravých priateľstiev môže pomôcť budovať sebaúctu a odolnosť a dodať deťom potrebnú sebadôveru, aby pomohli odvrátiť šikanovanie a výsmech.

Existuje mnoho dôvodov, prečo dieťaťu môžu chýbať kamaráti. Dieťa, ktoré sa práve presťahovalo na nové miesto, môže jednoducho potrebovať čas, aby si vytvorilo novú sociálnu základňu.

Priateleniu dieťaťa však môžu prekážať aj iné veci, ako napríklad extrémna hanblivosť a nízke sebavedomie, vysoká inteligencia, slabé sociálne zručnosti, výrazné rozdiely medzi dieťaťom a jeho rovesníckou skupinou či poruchy učenia. To všetko môže spôsobiť, že nadviazanie priateľstva bude náročné.

Dieťa samotár

Veľmi inteligentné deti môžu mať tiež problémy s nadväzovaním priateľstiev, nakoľko takéto dieťa ťažko nadväzuje vzťahy a často býva prehliadané. Ich inteligencia, najmä vo verbálnom jazyku, môže iným deťom sťažiť pochopenie.

Niekedy deti zaostávajú v sociálnom vývoji a chýbajú im iba zručnosti potrebné na to, aby sa spriatelili. Naučiť sa byť priateľom a naučiť sa zručnosti, ako je počúvať, zdieľať a spolupracovať, môže pomôcť dieťaťu bez priateľov. Niekedy však týmto deťom môže trvať nejaký čas, kým sa učia a rozvíjajú všetky svoje schopnosti a zručnosti aj vo vzťahu k iným deťom.

Dieťa prehliadané kamarátmi

Najmä na základných školách trávia deti veľa času vzájomnou spoločenskou angažovanosťou.

Dieťa bez priateľov sa môže cítiť vzdialené, osamelé a oddelené od davu, keď neexistujú žiadni priatelia, ktorí by ho zahrnuli svojou pozornosťou.

  • To sa môže prejaviť depresiou doma, nezáujmom o školu a nedostatkom chuti učiť sa.
  • Dieťa bez kamarátov teda potrebuje pomoc rodičov a školy.
  • Dokonca aj (iba) jeden kamarát môže výrazne ovplyvniť spôsob, akým dieťa vníma vzdelávanie a spôsob, akým sa dieťa sociálne angažuje v spoločnosti a ako sa vyvíjajú jeho sociálne zručnosti. Aj preto je hľadanie kamarátov pre deti veľmi dôležité.

Neprehliadnite: Randenie a deti: Kedy je správny čas mať priateľa či priateľku?

osamelé dieťa

Zdroj: Depositphotos

Keď dieťa nemá priateľov - ako mu pomôcť nájsť kamarátov?

Buďte deťom oporou - jednou z najdôležitejších vecí, ktoré môže každý rodič urobiť, aby pomohol svojmu dieťaťu nájsť si priateľov, je mať silný podporný vzťah, ktorý naplní ich emocionálne potreby.

Rozprávajte sa so svojimi deťmi - ak si všimnete, že vaše dieťa trávi veľa času samé vo svojej izbe, porozprávajte sa. Môžu reptať, ale pochopenie, prečo sú nešťastní alebo znepokojení, im môže pomôcť dostať sa z hibernácie.

Posilňujte vzájomnú dôveru - keď sa deti prispôsobujú novým a ďalším povinnostiam, pomôžte im stavať na ich rozhodnutí zamerať sa na svoje vnútorné myšlienky a nápady.

Podporujte dieťa v škole a v krúžkoch - vstup do školského klubu alebo športového tímu môže pomôcť vášmu dieťaťu cítiť spolupatričnosť a zvýšiť jeho sebavedomie a dodať mu odvahu vyhľadávať sociálnu interakciu a nájsť si priateľov.

Naučte ich ovládať negatívne emócie - ak má vaše dieťa problém ovládať negatívne emócie, jeho priatelia ho môžu vylúčiť zo skupiny. Nájdite si čas na to, aby ste sa s dieťaťom porozprávali o jeho pocitoch a poskytnite mu stratégie na zvládanie negatívnych emócií, ako je hlboké dýchanie, meditačné cvičenie, pomenovanie negatívnych emócií a podobne.

Podporujte a rozvíjajte u svojho dieťaťa empatiu - povzbudzovanie detí, aby porozumeli rôznym názorom, im môže pomôcť otvoriť sa novým a zdravým priateľstvám.

Pomôžte im zbaviť sa úzkosti - úzkosť je prirodzenou reakciou tela na stres. Niektoré deti, ktoré majú problém nadviazať priateľstvo, mohli v minulosti zažiť stresové situácie počas rozvoja priateľstva.

Dôležité sú aj mimoškolské aktivity - povzbuďte svoje dieťa, aby sa venoval svojim záľubám a prihláste ho na mimoškolské aktivity, ktoré ho môžu baviť a kde nájde ľudí, ktorí majú spoločné záujmy.

Buďte dobrým vzorom - ukážte svojim deťom hodnotu zdravých priateľstiev tým, že im umožníte vidieť, akú dôležitú úlohu hrajú priatelia vo vašom vlastnom živote.

Odporúčame aj: Vplyv videohier na deti - sú škodlivé a prispievajú k vzniku agresivity?!

dieťa samotár

Zdroj: Depositphotos

Keď dieťa nemá priateľov - pomôžte mu to zmeniť!

Uvedomenie si, že vaše dieťa má problém nájsť si priateľov, je pre každého starostlivého rodiča znepokojujúcim zážitkom. Nezúfajte však - vaša rola rodiča môže výrazne ovplyvniť schopnosť vášho dieťaťa nadväzovať a udržiavať priateľstvá. Ako na to?

Zistite, prečo vaše dieťa nemá v škole žiadnych priateľov - spojte s učiteľom vášho dieťaťa, pretože ak má vaše školopovinné dieťa problémy s nadväzovaním kontaktov s ostatnými, najprv budete musieť identifikovať zdroj problému. Obráťte sa na učiteľa svojho dieťaťa a získajte prehľad o školskom dni svojho dieťaťa. Učiteľ  má množstvo vedomostí súvisiacich s každodennými interakciami vášho dieťaťa s jeho rovesníkmi v triede.

S novými poznatkami pochopte, prečo vaše dieťa nemá žiadnych priateľov - porozprávajte sa spolu! Vďaka novým poznatkom od učiteľa vášho dieťaťa bude teraz konverzácia, ktorú vediete s dieťaťom doma, produktívnejšia pre rodičov aj dieťa. Dieťa, ktoré sa izoluje od rovesníkov, čelí úplne inej výzve ako dieťa, ktoré je šikanované. Preto rozhovor, ktorý vediete so svojím dieťaťom, závisí od aktuálnej situácie.

Tu je niekoľko tém, ktoré by vás mohli informovať o aktuálnych emóciách vášho dieťaťa a poskytnúť vám najlepšiu šancu pomôcť mu v budúcnosti:

  • Opýtajte sa svojho dieťaťa, kto sú jeho kamaráti v škole, alebo čo hľadajú u kamaráta v škole.
  • Praktizujte sociálne interakcie so svojím dieťaťom doma spôsobom, ktorý je preňho pohodlný.
  • Opýtajte sa svojho dieťaťa, čo sa ostatné deti hrajú cez prestávku.
  • Opýtajte sa svojho dieťaťa, ako si ostatné deti v triede vyberajú priateľov.

Pripravte svoje dieťa na to, aby si v budúcnosti vytvorilo priateľstvá a podporte ich na tejto ceste - dajte svojmu dieťaťu príležitosť precvičiť si sociálne zručnosti tak často, ako len môžete. Mimoškolské aktivity mimo školského dňa môžu byť pre deti skvelým spôsobom, ako sa spojiť s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy napríklad o kolektívne hry.

  • Povzbudzujte svoje dieťa, aby sa venovalo športu, pripojilo sa k klubu, hralo na hudobný nástroj a podobne.
  • Jednou z najdôležitejších úloh rodičovstva je poskytovať podporu. Uistite sa, že vaše dieťa vie, že sa s vami môže vždy porozprávať o svojich obavách a že budete vždy zdrojom útechy a povzbudenia v jeho živote. Zároveň mu vysvetlite, aký dôležitý je skutočný význam priateľstva.
  • Silný základ lásky a podpory doma môže dodať vášmu dieťaťu odvahu, ktorú môže potrebovať, aby sa po škole porozprávalo s novým spolužiakom alebo začalo mať nové aktivity.
0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE