Adaptácia detí na nové prostredie a prostredie materskej školy

Jeseň je pre mnohé rodiny s deťmi náročným, no zároveň aj veľmi významným obdobím. Deti nastupujú do materskej prípadne základnej školy a rodina zažíva veľké zmeny. Najcitlivejšie vnímané je práve obdobie nástupu do materskej školy. Zmenou prechádza rodič, ktorý sa po čase strávenom na materskej dovolenke vracia k pracovným povinnostiam, no obrovskou zmenou prechádza aj dieťatko, ktoré začína novú etapu svojho života vedúcu k väčšej samostatnosti, a to je pobyt v materskej škole, prípadne inom zariadení. Tento okamih je veľkým míľnikom nielen pre rodičov, ale aj pre dieťatko. Obe strany sa s tým musia vysporiadať, a to každý po svojom.

Na okraj spomeniem, že v celom tomto procese adaptácie – teda privykania si na zmeny, je nesmierne dôležitý postoj rodičov, či sú s týmto riešením vysporiadaní a zmierení. Predsa len nie je jednoduché byť s dieťaťom každý deň a zrazu ho nechať v cudzom prostredí s cudzími ľuďmi. Aj rodičovi môže byť naozaj smutno a môže cítiť obavy. Pokoj resp. spokojnosť rodiča s voľbou, kde bude jeho dieťa tráviť čas, je nesmierne dôležitý a prenáša sa na dieťa. Ak rodič zažíva smútok z odlúčenia, samozrejme, cíti to aj dieťa a prenáša sa to naň. Veľmi prínosné je, ak každý rodič túto tému v sebe spracuje ešte pred nástupom dieťatka do zariadenia.

Pozri aj: Vreckové pre deti: Kedy a za akých podmienok by mali deti dostávať peniaze?

adaptácia detí na prostredie

Zdroj: Depositphotos

Vnímanie detí je senzitívnejšie, ako vnímanie dospelých. Deti citlivo vnímajú celý priestor materskej školy, ktorý je väčší ako priestor doma, sú tam vysoké stropy, ktoré ovplyvňujú celú akustiku. V prvých dňoch, resp. týždňoch sa dieťatko s týmto všetkým len oboznamuje. Zväčša je len pozorovateľom, málo sa zapája alebo prejavuje. Zhruba v treťom a štvrtom týždni pobytu si začína zvykať na priestory, ľudí aj iné deti. Adaptácia trvá bežne zhruba 4 – 6 týždňov, ak sú deti naozaj citlivé a vnímavé, aj dlhšie – cca 10 a viac týždňov. Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi, ako sú napr. zrelosť centrálnej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, povahové vlastnosti dieťaťa, zdravotný stav, vek a iné. Čo sa týka veku, naozaj „zázračný“ je vek 3 rokov, kedy väčšina detí je už pripravená a zrelá na odlúčenie od maminky. Pre mladšie deti to môže byť naozaj náročnejšie, nesmieme zabúdať, že v tomto veku robí veľký rozdiel aj pár mesiacov. V tomto období je potrebné len vyzbrojiť sa trpezlivosťou a byť tu pre vaše dieťa, aby sa necítilo byť odmietnuté, zanedbané. Predsa len bolo zvyknuté mať vás celý deň len pre seba.

Neprehliadni: Krúžky pre deti: Názor dieťaťa by mal byť taktiež rozhodujúci. Prečo?

adaptačný proces v materskej škole

Zdroj: Depositphotos

Ako a s čím by ste mohli dopomôcť vášmu dieťatku s celým týmto procesom?

 • V prvom rade dieťatko nezaťažujte ďalšími veľkými zmenami ako je napr. sťahovanie, narodenie súrodenca, rozvod a pod. V takomto prípade zvážte odloženie nástupu dieťatka do zariadenia.
 • Venujte dieťaťu dostatok vašej pozornosti a lásky, aby nemalo pocit, že o vás prichádza. Práve naopak, malo by mať všetko, čo doposiaľ a navyše sa jeho svet obohatil o kamarátov a aktivity v škôlke.
 • Neprerušujte pobyt dieťaťa v zariadení. Po každej chorobe, dlhšom pobyte u starkých si vaše dieťa musí nanovo zvykať na nové prostredie a celý proces adaptácie akoby začínal odznova.
 • V súvislosti s predošlým bodom – zvýšte dieťaťu prísun vitamínov, najvhodnejšie prírodnou formou, klaďte dôraz na dostatočný oddych a kvalitný spánok, aby bolo vaše dieťa dostatočne imúnne voči chorobám. Hneď pri prvých náznakoch a prejavoch ochorenia je to signál tela, že potrebuje oddych. Ak včas dieťaťu „naordinujete“ oddych, dostatok vitamínov, tekutín a tiež vašu liečivú blízkosť maminy či ocina, je veľká šanca, že sa z toho dostanete za pár dní aj bez náročnejšej liečby.
 • Ranné lúčenie zbytočne nenaťahujte a nedramatizujte. Dajte si bozk na rozlúčku a pripomeňte, že poobede prídete. Ak sa lúčite veľmi zdĺhavo, dieťa môže nadobudnúť pocit, že sa deje niečo zlé, alebo že odchádzate naozaj na dlho, môže to na dieťa vplývať opačne, ako by sme chceli.
 • Popoludní po pobyte v zariadení už nezaťažujte dieťatko veľkými nákupmi, doprajte mu čas na hru, oddych, relaxáciu, spoločný čas s vami a na program, ako bolo doposiaľ zvyknuté. V tomto období môže byť dieťa plačlivejšie, rýchlejšie sa unaví, môže byť náladovejšie.
 • Nezabudnite, že pravidelný režim a systém deti upokojuje a prináša im pocit bezpečia a istoty.
 • Veďte vaše deti k čo najväčšej samostatnosti v obliekaní, jedení, samoobslužných činnostiach – vaše dieťa sa tak bude cítiť sebaistejšie, mať väčšiu sebadôveru v čase, keď musí fungovať bez vašej prítomnosti.
 • Nikdy sa dieťaťu nevyhrážajte materskou alebo základnou školou. Často si dieťa tieto vyhrážky zapamätá a potom to celú situáciu sťažuje. Skôr naopak – povzbuďte vaše dieťatko, že už je dosť veľké a šikovné, aby sa mohlo ísť učiť nové veci a zažívať nové zážitky s kamarátmi (najmä ak dieťa nemá súrodencov, chýba mu kontakt s rovesníkmi).
 • Podporte dieťatko vašou prítomnosťou na akciách realizovaných materskou školou, kooperujte s učiteľkami. Nezabúdajte, že váš postoj k zariadeniu aj učiteľkám sa prenáša na vaše dieťa.
 • Voľte skôr pohodlné oblečenie, aby dieťa nemalo strach pri prípadnom zašpinení sa, vhodná je aj pohodlná obuv prípadne barefoot, podľa vášho uváženia.
 • Ak vám to pracovné povinnosti umožňujú, vhodné je v prvých mesiacoch skrátiť pobyt v zariadení na doobedie, prípadne vyzdvihnúť dieťa hneď po spánku. Niektoré škôlky totiž fungujú v režime popoludňajšieho spájania viacerých tried. Táto zmena je pre vaše dieťa dosť zaťažujúca – má čo robiť, aby si zvyklo na svoju triedu a učiteľky a ešte keď sa má presúvať do ďalšej triedy k iným učiteľkám a deťom, je toho priveľa.

Zaujme ťa aj: Plač bábätka: Viete o tom, že rozoznať možno až 10 druhov plaču?

materská škola

Zdroj: Depositphotos

Často sa stáva, že dieťa sa do škôlky veľmi teší a problémy nastanú až neskôr. Aj to je úplne prirodzené. Dieťa v tomto veku ešte nedokáže posúdiť situáciu, môže sa tešiť, akoby šlo na výlet, neuvedomuje si, že to takto bude už stále a každý deň.

Tak ako sa my snažíme viesť a vychovávať naše deti, tak sú aj oni našimi veľkými učiteľmi. Preto nám všetkým prajem, nech je ten čas vzájomného učenia príjemný a plnohodnotný.

Pozri tiež: Husband stitch alebo extra steh po pôrode: Prečo sa používa a aký má význam?

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE