Diktáty pre 5. ročník - Zlepšite si gramatiku a slovnú zásobu!

Spoločne pozrime na to, ako sa dá precvičovať pravopis v piatom ročníku základných škôl. Piataci počas školského roka píšu 4 kontrolné diktáty. Precvičovanie diktátov aj doma je skvelá cesta k tomu, aby deti nielen zrýchlili svoje pracovné tempo, ale aby si zároveň precvičovali aj znižovanie miery stresu pri písaní diktátov v škole.

Aj keď písanie diktátov nepatrí medzi obľúbené aktivity mnohých žiakov, ich písanie v škole je nevyhnutné. Sú súčasťou vyučovania už od prvého ročníka v škole a žiakov sprevádzajú až do ukončenia základnej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.

Aké tvorivé úlohy a pravopisné cvičenia sú v 5. ročníku základných škôl?

V piatom ročníku základných škôl sa hodnotí schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede - teda rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

 • Súčasťou hodnotenia žiakov sú aj kontrolné diktáty, ktoré deti nemajú veľmi radi.
 • Prinášame vám zopár tipov na diktáty, ktoré vašim deťom môžu pomôcť pri precvičovaní.
 • Kontrola diktátov pre 5. ročník tak môže deťom veľmi pomôcť.

Krátke diktáty pre 5. ročník

Diktáty sú jednou z foriem, ako u žiakov preveriť úroveň prebraného učiva, ako aj pochopenie gramatiky, ktorú sa práve v danom ročníku učia. Výsledky diktátov sú informáciou nielen pre učiteľov a žiakov, ale aj pre ich rodičov.

Takýmto spôsobom sa dá veľmi rýchlo zistiť, s akým učivom majú žiaci problém, a na čo všetko by sa mali zamerať pri domácej príprave do školy.

Krátke diktáty pre 5. ročník a pravopisné cvičenia

Diktáty a pravopisné cvičenia sú veľmi dôležité. Pri ich písaní je nesmierne podstatné, aby sa žiaci sústredili na každý detail. S pribúdajúcim učivom totiž stúpa aj množstvo nielen samotného obsahu, ale aj obtiažnosti.

Pre 5. ročník základnej školy je rozsah kontrolných diktátov 50 - 60 plnovýznamových slov, pričom tento rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

Diktáty a cvičenia

Pri písaní diktátov je dôležitý každý detail, pretože sa vyhodnocuje aj tá najmenšia chybička, a to podľa nasledovnej stupnice:

 • 0 – 1 chyba = 1
 • 2 – 3 chyby = 2
 • 4 – 7 chýb = 3
 • 8 – 10 chýb = 4
 • 11 a viac chýb = 5

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

Zameranie kontrolných diktátov pre 5. ročník základnej školy

V každom ročníku sa žiaci na kontrolné diktáty pripravujú formou písania takzvaných cvičných diktátov - nácvik kontrolných diktátov.

Žiakom 5. ročníka je určených 10 kontrolných diktátov a ich témy sú nasledovné:

 1. Opakovanie učiva 4. ročníka
 2. Podstatné mená
 3. Prídavné mená
 4. Slovesá

Kontrolné diktáty pre 5. ročník základných škôl

Kontrolný diktát sa píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety. Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma alebo nečitateľné slovo.

Neprehliadnite: Diktáty pre 3. ročník: Vybrané slová a slovné druhy - trúfnete si?

krátke diktáty

Zdroj: Depositphotos

Diktát - opakovanie zo 4. ročníka základnej školy

Máš rád bryndzové halušky? Jedlo z ryže je rizoto. Moja mamička ho varí obyčajne so zeleninou. Je to sýte jedlo.  Mám rád aj ovocie. Obsahuje vitamíny. V záhrade pestujeme ríbezle a višne. Robíme z nich sirup. Vydrží nám až do jari. V lete pijeme aj minerálku. Strýko prišiel z Bystrice a teta z Myjavy. Syn strýka  pekne pozdravil. Venoval mu knihu. Chytali spolu ryby. Na rybačke videli vodný vír.

Piataci  sa  vybrali  na celodenný  výlet. Zvládli výstup na neďaleký  hrad. Z hradu bol  pekný  výhľad  na  Vysoké Tatry, zelené lúky  a bystré  potoky.  Cestou  po  chodníku  uvideli  veveričku  a plaché srnky.  V tráve sa mihla zmija a vyplašila ich. Vo výške letel  výr skalný. Deti pozorovali jeho let.  Cez prázdniny sa chystáme na výlet do Bojníc i na Myjavu. Strýko pochádza z Bytče. Jeho synovec žije v Banskej Bystrici.

Podstatné mená - diktáty

V povetrí cítiť jar. Posledné kryštáliky snehu sa menia na kvapôčky vody. Snežienky v prítmí kríkov skláňajú biele hlávky k zemi. Kvapôčky rosy miznú pod lúčmi slnka. Z jari sa tešia i vtáky.  Ľudia s úsmevom na tvári čerpajú zo slnka novú energiu. Aj husi zasipeli a zagágali. Mačka sa hrá s mačiatkami. Sliepky hľadajú v zemi chrobáky.  Lastovičky lietajú nízko nad hladinou vody. Chytajú hmyz.  Rodičia zasadili do záhrady zeleninu a zemiaky. V údolí sa pasú kravy a kozy.

V okolí Malej Fatry sú krásne lesy. Stromy  rastú do výšky. Jedle, duby a buky sú tam také vysoké, že sa ich dotýkajú oblaky. V zimnom období  horári mali plné ruky práce. Museli sa starať o zvieratá v lese, aby v zdraví prežili. Prikrmovali srnky, medvede, líšky a zajace. Nezabudli ani na vtáčiky v kroví a tŕní. Zamrzli rieky aj bystriny v údolí. Rybári mali starosti s kryhami. Potom sa oteplilo. Vtáčiky sa tešia z jari. Sýkorky sa rozleteli z konárov do blízkeho lesa.

Podstatné mená mužského rodu - príklady krátkeho diktátu

V kufri auta je potrebné mať lekárničku. V lete sa chránime pred komármi. Vo Vysokých Tatrách žijú rysy. Lekári ošetrili dva úrazy na lyžiarskom svahu. Levy žrali kusy mäsa. Kedysi kone ťahali vozy. Po moste jazdia aj autobusy. Môj strýko si od sypkého syra zašpinil fúzy. V pohári boli zvädnuté narcisy. Arpád jazdí rád na bicykli. Babka priniesla slivky na tanieri. Korytnačky lovia vodný hmyz. Hady sa skryli pod kríkmi. V októbri má moja mamička meniny. Vedci robia rôzne výskumy vo vesmíre.

Vzor chlap

Rezbári vyrezávali drevené sošky. Cestári majú veľa práce s odhrabávaním snehu v zime. Lekári sa starajú o zdravie pacientov. Hodinári opravili hodiny na veži. Mäsiari pripravili chutnú zabíjačku. Kuchári súťažili o najlepšie jedlo. Plynári sa starajú o plyn v bytoch. Ekológovia sa starajú o čistotu životného prostredia. Moderátori pripravujú zábavné programy. Maliari vymaľovali susedovi byt.

Na stavbe pracujú tesári, inštalatéri a montéri. Stolári vyrábajú nábytok. Dvaja maliari vymaľovali dve bytovky za jeden deň. Žongléri vyhadzovali kužele. Kuchári varia dobré jedlá. Bankári zhodnocujú peniaze ľudí. V mlyne pracujú mlynári. Hrnčiari vyrábali hrnčeky z hliny. Kuriéri priniesli pizze do firmy. Sochári vytesali zo sadry sochy. Pekári napiekli chrumkavé rožky.

Vzor hrdina

Miro je ochrancom zvierat. Starosta ponúkol zahraničnému huslistovi koncert. Gejza chodí pomáhať dôchodcom. Veľa sa hovorí o našich hokejistoch. Od nájomcov bytov žiadal úrad úpravu okolia. Fero videl známeho šachistu. Futbalista bol nespokojný s rozhodcami. Gymnazisti si podali ruky so správcom školy. Ministrom radia hovorcovia aj poradcovia. Zlodeji sa streli so sudcami najvyššieho súdu. Predajcovia dostali od telefonistov svoje mobilné čísla.

Vzor dub

Strýko rozprával smiešne vtipy. V záhrade sa urodili kaleráby. Blízko potoka rástli aj listnaté stromy. Vedci odovzdali svoje výskumy. Jedlá rúrka z cestoviny je makarón. Tvrdý papier sa nazýva kartón. Hádanky pre chytré hlavy sa nazývajú rébusy. Hltač ohňa sa volá komín. Prútený korbáč nás bolí a syrový nám chutí. Ranné mrazy zničili púčiky ovocných stromov. Hady sa schovali pod kry.

Vzor stroj

Na končiari vrchu sedeli orly. V hoteli boli malé izby. Pri betonárni stáli buldozéry. Zajac si vykračoval po chotári. Na stavenisku bol bager pri bagri. Zverolekár zostal na majeri pri kobyle. Vrana sa spustila po poslednom konári na zem. V decembri napadlo veľa snehu. Mačky sa naháňali v tuneli. Na tabuli boli zavesené obrazy. Hugo sa potil v modrom svetri. Vo februári sa obyčajne začínajú jarné prázdniny pre žiakov. V októbri sa konali prednášky o príprave záhonov na jarnú sadzbu.

Ujo Emil chodil po chotári. Drozd sa spustil na zem po konári. Turisti zostali dlhšie na končiari vrchu. V januári sa konajú plesy. Roľník odtrhol klasy obilia na poli. V novembri nastali tuhé mrazy. Po večeri som išiel do postele. Cez dlhé zimné večery si čítam časopisy. Chlapec nemá dobré spôsoby slušného správania sa. Divé zvieratá milujú veľké lesy. V športe sú niekedy zbytočné úrazy. Zamyslená Soňa si pohládzala svoje vlasy.

Ako sa vodí tvojmu strýkovi? Chýr o jeho byvolovi sa rozniesol po celom kraji. Jožko je hneď pri dedkovi. V rozprávkach bojujú rytieri s drakmi. Učiteľ chcel žiakovi pomôcť. Večer prišiel Jakub k Ondrejovi. Konáre prekážali chodcovi v ceste. Konštruktéri vymodelovali pekný model lietadla. Na stavbe sú žeriavy. Chalupári hádzali kusy dreva do piecky. Maliari ukončili všetky práce pred mesiacom. Dedko zaniesol pokazené topánky obuvníkovi.

Podstatné mená ženského rodu - príklady krátkeho diktátu

Niektoré hojdačky sa otáčajú okolo svojej osi. V žiari júlového slnka sa vybrali muži k vode. Povedal to s takou rozhodnosťou, akoby nebolo inej voľby. Vo vysokých horách sneží od jesene do neskorej jari. Poľovník nám ukázal stopy divej zveri. Chuť jahôd závisí od množstva cukru. Jelene si našli vysoké pláne s mladou šťavnatou trávou. Staršia žena má vrásky na tvári. Sovy sedeli na veľkých haluziach. Veľa sa rozpráva o budúcej mládeži. Strýko prikladá veľa dreva do rozkúrených pecí. Ovce sa odtrhli od svojich reťazí.

V prírode je veľa rozmanitých rastlín. Môžeme ich vidieť všade, kde je vzduch, svetlo, voda. Mnohé rastú v lese, kvetináčoch, záhradách, sadoch, močariskách, popri cestách, na lúkach, brehoch potokov, riek a na vysokých skalách. Bez rastlín by bol náš svet úplne iný. Prežívajú zväčša celý život na jednom mieste. Mnohé rastliny obdivujeme pre krásu alebo vôňu ich kvetov a iné nám poskytujú plody. Sú ozdobou našej prírody. V prírode rastú aj liečivé rastliny. Tie sa využívajú pri liečení chorôb i na výrobu liekov.

Do novej budovy vošli úradníci. Od žatvy uplynulo päť dní. Ivka mala na mysli len pekné slová. Autu praskli gumy na kolesách. Pri detskom ihrisku sú vysadené vysoké brezy. V cirkuse sú vycvičené pumy. V podlahe boli malé diery. Murári zamurovali okno v stene. Z jamy sa vynoril malý slimák. Cyklisti si chránia hlavy prilbami. Žiak sa naučil len dve časti z básne. Zo starého magnetofónu zneli skladby.

Vzor žena

Z budovy sa ozývajú hlasy spevákov. Od sestry som dostala dve palmy. Obchodník nakúpil teplé odevy z burzy. Drevorubači zvážali drevo z hory. Taxikári vozili cudzincov do Trnavy. Pyšná princezná sa vyslobodila z kliatby. Zvieratá nemajú v zime veľa potravy. Pohyb kaprovi umožňujú plutvy. Zmiju spoznáš podľa trojuholníkovej hlavy a kľukatej čiary na chrbte. Diváci z opery sa vrátili autobusmi do Modry.

Od mamy som dostala darček. Bez kosy sa nedá kosiť. Mama vytiahla z elektrickej rúry horúci koláč. Včielka si sadla do púpavy. Na výtvarnej výchove sme robili papierové ryby. Filip dostal od sestry list. Rudko mal od rosy vlhké topánky. Rodičia sa zapojili do televíznej hry. Evka rada pije mixovanú šťavu z mrkvy. Babka spravila jedlo z ryby.

Uplietla som si veniec z púpavy. Ježko spadol do hlbokej jamy. Z izby sa ozýva hlasná hudba. Diváci boli nadšení z opery. Môj maličký brat je bez mamy bezradný. Koberec začal horieť od iskry z kozuba. Miške nebolo dobre od horúčavy. Ivka mala mokré topánky od rosy. Babka má žlté ruky od mrkvy.

Vzor ulica

V lese rástlo veľa borovíc a černíc. Môj strýko býva v Senici. Z kostolnej veže sa ozývali zvony. Na bryndzi bola pleseň. V lete je zber pšenice. Cudzinec stál na hrádzi. Cibuľa je štipľavá zelenina. Rodičia cestujú do Levoče. V obchode nám ozdobili dve škatule so striebornými mašľami. Strýko nenosí pod košeľami tielka. V klietke sa predvádzala opica. V kúpeľni sú zabudované malé skrine. Sused sa od mladosti venuje ružiam. Ľudka sedí v prvej lavici. Po chvíli lialo ako z krhly.

Vzor dlaň

Na jar sa príroda pýši novou zeleňou. Rybári v člnoch spustili siete do mora. Zakázané je chodiť po železničných koľajach! Zeleninu krájame nožom z nehrdzavejúcej ocele. Deťom nepatria zbrane do rúk! Srnky a jelene vyhľadávajú stráne a široké pláne. Z garáží vyšli malé myšky. Horári priniesli mladým laniam veľa potravy. Na stráni sa belejú snežienky. Pracovníci pozorujú vo hvezdárni povrch Mesiaca. Voda je aj v zemi.

Vzor kosť

Mládenec zastal na stráni. Príchod lastovičiek z teplých krajín zvestoval začiatok jari. Vrabec stál na zemi. Chlapcovi vytieklo z prsta málo krvi. Veľa obuvi sa dováža z cudziny. Dedko hladí zajaca po jeho mäkkej srsti. Myši sa skryli do diery. Z juhu sa vracajú divé husi. Nechoď do tej miestnosti! Po stepi kráčali unavené ťavy. Pastier pásol ovce od jari do zimy. Sneh bol prebrázdený stopami jeleňov, srncov, líšok a zajacov. Spomedzi svojich súrodencov bola Kamila najvyššia. Pralesy priťahujú veľa divej zveri. Pri poranení mu vytieklo veľa krvi.

Podstatné mená stredného rodu - príklady krátkeho diktátu

Pocestný hľadel do zasnežených polí. Jaroslav hrdo zamával s vysvedčením. Z tmy sa vynorila hlava kurčaťa. Neznámy človek stál v kroví. V čistom povetrí poletuje množstvo vtáctva. Ježko ležal pod úbočím. Supy krúžili s rozprestretými krídlami v obrovskej výške. Pitná voda sa ženie podzemným potrubím do domácnosti. V drevených chalúpkach svietili nočné svietidlá. Branislav zhotovil model lietadla. Strýko chodil po uhlie do pivnice. Robotníci zvážali drevo na spracovanie. V horných poschodiach mali ľudia pokazený výťah.

Zvieratá sa sťahujú na úrodné územia. Údolím vanie teplá jar. V tomto ročnom období sa urodilo veľa jabĺk. Námorník býva v podpalubí. Arpád zabudol pri učení na svoje hračky. Stryná bola unavená teplým počasím. Jožko v povetrí zakýval rukami. Náš dedo sa dožil vysokého veku v zdraví. Pustil sa do práce s veľkým odhodlaním. Všetci hovorili o jeho vyznamenaní. Mačka najlepšie vidí v prítmí.

Vzor mesto

Dovolenkári cestovali autami. Cestujúcim sa pred oknami mihali jazerá, kúpaliská a letné strediská. Vyštartovali zo Slovenska a prechádzali cez Rakúsko do Španielska. Videli rôzne plesá a letiská. Páčili sa im známe futbalové mužstvá. Pri plavbe po mori použijú určite člny s veslami. Budú chodiť aj na čerstvé pečivá do pekární.

Syseľ sa podobá veveričke, ale žije na zemi. Celú zimu prespí v podzemnom hniezde. Vtedy býva hlboko vyše metra na poli. Na jar tam samička porodí niekoľko mláďat. Vzorne sa o ne stará. Potrava sysľa je pestrá. Má rád obilie, hrach, vtáčie vajce, korienky rastlín a aj mäso. Roľníci nemajú radi sysle, lebo im robia škodu.

Vzor srdce

Slnko hrialo a ľudia vychádzali na svoje polia. V hlbokom mori rastú riasy. Ženy zberali kukuricu do vriec. Z pustých polí zmizol sneh. Slovensko leží v srdci Európy. Pri silných búrkach umiestňujú vojaci na hrádzach pieskové vrecia. Vo Vysokých Tatrách je veľa plies a jazier. Javisko sa nachádza v divadle. Francúzsko je krajina módy. Anežka má jamky na oboch lícach. Rastislav bol muž so širokými plecami.

Vzor vysvedčenie

Nad piesočnatým pobrežím preletovali lietadlá. Sestru boleli nohy z korčuľovania. Ujovi žiarili oči od šťastia. Sŕňa sa skrylo do tŕnia. Priateľ priateľa v nešťastí neopustí. Obyvatelia mesta si obzerali obnovené námestie. Stromy sú obsypané ovocím. Šibák sa pletie z prútia. Keď sa trasie zem, ide o zemetrasenie. Napomínanie sa nazýva aj varovanie. Z tepny je nebezpečné krvácanie. Deti sa prechádzali lesným údolím. Generál udelil vojakovi vyznamenanie za statočnosť. Jakub pohladil vtáka po mäkkom perí. Slnko je hlavným zdrojom svetla.

Živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj pohybom. Takmer všetky živočíchy sa pohybujú, ale rôzne. Základné typy pohybov živočíchov sú: chodenie, behanie, skákanie, lietanie, plávanie, plazenie, lezenie alebo šplhanie. Niektoré živočíchy sa pohybujú jedným spôsobom, iné viacerými spôsobmi.

Vzor dievča

Nezbedné vĺčatá zavýjali na mesiac. V obchode majú čerstvé kurence. V hniezde boli tri vtáčatá. Deti stáli pri sloníčatách. Slonie mláďa sa hralo s plyšovou hračkou. Dedko chová kurčatá. Zo žriebäťa raz vyrastie veľký kôň. Malé mačence sa zaujímali o vlnené klbká. Chovateľ sa staral o holúbätká. Gazdiná mala starosti s húsatami. Deti v horárni chodili pozerať opustené sŕňa. Malé šteňa spalo pri kurčati.

Odporúčame aj: Tínedžer a domáce práce: Ako ho „prinútiť" upratať si aspoň svoju izbu?

diktáty

Zdroj: Depositphotos

Prídavné mená - diktáty

V letných mesiacoch polia hýria zlatistým svitom. Stromy sa odievajú do pestrých farieb. Z lesa sa ozýva vtáčí spev. Unavení turisti oddychovali pred chatou. Vzduch po daždi býva svieži. Pri dverách nás privítal strýkov poľovnícky pes. O chvíľu sme už sedeli za vysokým dreveným stolom. Ústa sme si naplnili lekvárovými buchtami a chlebom s púpavovým medom.  Ranný dážď nemal dlhé trvanie. Pobrali sme sa úzkym chodníkom do susednej dediny. Stretli sme uzimených športovcov. Zahrial ich teplý čaj.

Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Krásnou dominantou mesta je hrad. Má vežičky so štyrmi červenými strieškami. V Bratislave vidíme aj iné historické pamiatky. Tie navštevujú nielen slovenskí, ale ja zahraniční turisti. Prechádzky krásnymi uličkami odporúčajú mnohí bratislavskí obyvatelia.  Zaujímavý pohľad je aj na Dunaj. Na jar je život v Bratislave najfarebnejší. Z farieb a vôní sa tešia malí i veľkí. Deti sú vždy najšťastnejší obyvatelia miest i dedín. Vedia sa tešiť aj z krásnych maličkostí.

Pravopis podstatného mena + prídavného mena - opakovanie prídavných mien a podstatných mien

Výlet bol pre nás pekným zážitkom. Denis má oblečený kabát z koženky. Doma máme kalendár na budúci rok. Na stavbe pracovali usilovní murári. Na pobyte v letnom tábore sa zišlo mnoho detí z rôznych okresov Slovenska. Vystrašená veverička sa skryla do bútľavého kmeňa. Obklopila nás hustá hmla. Bystrí chlapci zoskočili z nízkeho múrika. Babka má pekne zariadený byt. Prasiatko má ružový rypáčik. Pýr je škodlivá rastlina.

 • obrovské prístavy, vianočné kapry, turistické mapy, denné príkazy, detské časopisy, drevené rámy, farebné závesy, mohutné stĺpy, futbalové dresy, obilné klasy, športové kluby, nové správy, pokazené zuby, napísané diplomy, vysoké stĺpy, zvonivý hlas, najšťastnejší človek, hroziace katastrofy

Turisti si rozložili na zemi mapy. Nadchýnajú sa krásnymi kopcami. Brezy majú bielu kôru. V peračníku ležia malé gumy a iné školské potreby. Na vŕšku stoja dve nízke chalupy. Moje najobľúbenejšie zvieratá sú žirafy. Z viacerých reproduktorov sa ozývali hlasy spevákov. Po daždi býva sviežejší vzduch. Dvaja víťazi v behu na sto metrov dostali diplomy a kompasy. Bystrý Daniel často víťazí v šachu. Vytrvalí športovci prebehli dlhé trasy. V nemocniciach sa liečia chorí ľudia. V cirkuse vystupovali zábavní akrobati.

Malá jašterička sedela v lese na kameni. Vyhrievala si svoj chvostík. Zo stromu ju pozorovali datle aj vrabce. Teplý lúč ju pomaly uspával. Odrazu sa k nej prikradol psík a schmatol ju za chvost. Šikovná jašterička sa zvrtla a zmizla pod kameň. Chvostík zostal psíkovi v zuboch.

Nápadití maliari maľujú obytné byty. Bystrí chlapci sa nemusia veľa učiť. Mocní muži prenášajú ťažké veci. Obetaví lekári liečia chorých ľudí. Nervózni rodičia čakajú pred ambulanciou na lekára. Šikovní akrobati lezú po povrazoch. Mestskí úradníci majú veľa práce. Dobrí stolári opravili pokazené stoly. Vytrvalí bežci sa stali víťazmi maratónskeho behu. Mocní rytieri dobyli hrad. Malí chlapci behali po futbalovom ihrisku. Nezodpovední ľudia znečisťujú prírodu. Šikovní žiaci vypočítali veľa príkladov.

Na zastávke stáli mladí aj starí ľudia. Z reštaurácií odchádzali nasýtení zákazníci. Skúsení opravári opravili staré zámky. Mladí muži skočili do hlbokej vody. Do našej triedy prišli neznámi muži. Veselí kamaráti sa hrali s loptami. Mocní stavbári stavali obrovské domy. Pyšní rodičia pochválili svoje usilovné deti. Moji malí bratranci radi hrajú futbal. Poriadkumilovní chlapci si upratali svoje izby. Inšpiratívni režiséri nakrútili dokumentárne filmy.

Ovocie umývame pod tečúcou vodou. Veselí športovci výskajú po víťaznom zápase. Starším ľuďom z úcty vykáme. Z chrámu sa ozýva organová hudba. Začínajú sa dlhé zimné večery. Hladné žaby lovili vodný hmyz okolo potoka. Krívajúca sýkorka má poranené krídlo. Cestári odhrnuli z chodníkov čerstvý sneh. Starí rodičia majú starobylý nábytok. Na jar sa na konároch ovocných stromov objavia biele alebo ružové lupienky. Zajtra bude mrazivý deň.

Šikovní obchodníci ponúkajú množstvo rozličných vecí na zveľadenie príbytkov. Ujo ľúbi hovädzí guláš. Sediaci divák sa postavil a odišiel. Budúci týždeň odchádza Emil do Senice. Včera bol teplejší deň. Projektant predložil lepší návrh ako jeho kolega. Náš pes má kratší chvost, ako býva zvykom. V zajačích očiach bol vidieť strach z líščieho pachu. Niektoré zvieratá v zoologickej záhrade žijú na ohraničenom území. Počas kalendárneho roka máme niekoľko sviatkov.

Na jar farmári postavili nové maštale pre dobytok. Deti išli do zoologickej záhrady a vypytovali sa na život afrických zvierat v zime. Srnka chrúma zelené steblá trávy. Pri vode rastú staré vŕby. Konštruktéri vymysleli nové modely lietadiel. Lekári liečia chorých pacientov. Dobrí kamaráti by mali pomáhať slabším spolužiakom. Žiaci cvičia na hodine telesnej výchovy. Kedysi boli mestá obkolesené mestskými hradbami. Potápač vytiahol z vody veľký chumáč zelenej trávy. Nerozlučnými členmi našej domácnosti sú mačka alebo pes.

Slovesá - diktáty

Včera spolužiak  nakreslil  dievčatká, ako vijú venčeky z lúčnych kvetov. Ich hlavy zdobia kvety rôznej farby. Dážď farbí dúhu na nebi. Starý otec si brúsi kosy. V lete rád kosí.  Máme veľké nosy. Brat nosí vodu do záhrady. Roztrhli sa staré závesy. Sestra zavesí nové záclony. Videli, že v budove horí. Na Slovensku máme krásne hory. Unaví sa veľmi rýchlo. Od únavy padli do postele.

Veľa chvály škodí. Dobrý žiak sa sám nechváli. Aké farby má, takými farbí. Voda vytvára v zátokách nánosy piesku.  Kto nosí rád sukňu? Kto sa hlási na výstavu? Ozvali sa akési hlasy. Motorové píly uľahčujú prácu v lese. Otec píli suché konáre. Chlapec víri vodu. V tejto rieke sú víry. Kosec brúsi kosy a potom kosí. Kvapky rosy sa trblietali ako diamanty. V aute sa otcovi rosí okno.

Vybrané slová - opakovanie učiva a cvičné diktáty pre deti

Pýche predchádza pád. Ak sa nepoučíte zo svojich chýb, budete za ne pykať. Napíšte si na papier každé vaše zlyhanie. Takto si zapamätáte, že sa nemôžete pýšiť cudzími úspechmi. Hľadajte vašu osobnú cestu, ktorá vás privedie k vlastnému úspechu. Dávajte si pozor na prepych, aby vám nezmaril snahu byť lepším. Popýšte sa tým, čo ste dosiahli vy sami.

Ráno nám nezazvonil budík. Pytač bol už na ceste a my sme ešte stále boli v pyžame. Mama rýchlo varila pyré ku mäsu a ja som vytrhávala pýr zo záhrady. Všetko musí byť upratané, aby mohol rodičov popýtať o moju ruku. Krava si položila pysk na vráta. I ona sa chce popýšiť pekným domčekom. Kopyto sa jej zaborilo do blata, museli sme jej ho omyť vodou.

Odhryzla som si z ryby. Chutila vynikajúco. Mama ju jemne nadrezala a do rýh vopchala malé rýdziky. Po obede som si ľahla do postele a učila sa zemepis. V knihe písali informácie o Korytnici, Rimavskej Sobote a Toryse. O chvíľu mi padali viečka a nechcela som riskovať, že zaspím. Otvorila som okno a chvíľu som pozorovala ryšavého chlapca. Rýľoval záhradu a pospevoval si pri tom.

Vzal som si do ruky krištáľ a pozoroval jeho lesk. V pozadí som počul rytmus novej piesne. Do kávy som si pridal kryštálový cukor. Malá Ema prichádzala s korytnačkou. Skryl som sa za skriňu a prekvapil ju. Bola hladná. Na večeru bude ryža s mäsom, no dovtedy je dlhý čas. Dal som jej zatiaľ bryndzovú nátierku. Rozprávali sme sa o básni o rytieroch, v ktorej sme hľadali nové rýmy.

Had zasyčal a my sme sa zľakli. Syn odskočil na bok a vydesený sledoval, čo sa deje. Bol sychravý deň a my sme radšej utekali odtiaľ preč. Keď sme boli ďaleko, zastali sme a priletela sýkorka. Z krovia nás ticho pozoroval syseľ, no my sme nič netušili. I toto sú skryté krásy našej prírody. Manžel v tej chvíli ticho sykol. Nohu si udrel o kameň a veľmi ho to zabolelo.

Mláčka na zemi pomaly vysychala. Robili sme si chlebíky a syrom sme zavadili o pohár plný vody. Do sita sme dali cukor a posypali sme ním upečený koláč. Cesto bolo sypké a veľmi chutné. Sadli sme si so susedom a jeho synom k stolu. Rozprával nám o tom, ako prekonal osýpky. Nebolo to nič príjemné, no dni boli vtedy sychravé, a preto sa nechcel hrať s kamarátmi von.

Výr sedel na vysokom strome. Pod ním hlasno zavýjal vlk. Bál sa vzdušného víru, ktorý sa prehnal celým okolím. Nevyskytuje sa tam často, no vždy narobí veľký hluk. Zrazu sa tam objavila vydra a jej výraz hovoril za všetko. Zľakla sa predátora a ušla späť do lesa. Film na výstave bol skvelý. Naučili sme sa veľa o prírode a podieľali sme sa aj na zaujímavom výskume. Bolo to zaujímavé vyučovanie.

Vy ste sa museli zblázniť! Nemôžeme zaužívať taký nezmyselný zvyk. Nebudem ho volať výsosť a nebudem sa starať ani o jeho správnu výživu. Môžem mu vykať, ale to je všetko, čo urobím. Zo stropu visí koruna, ktorá mu nepatrí. Zvyšok si už domysli sám. Alebo ti mám vypočítať všetky tvoje prešľapy? Výťah sa už približuje a ja odchádzam. Z tvojho správania sa mi robia vyrážky.

Mala som za sebou náročný deň. Jazyk sa mi už plietol. Od rána som pozývala všetkých priateľov na svadbu. Boli nadšení a nemusela som ich dlho vyzývať k odpovedi. Hneď prijali naše pozvanie a v zime sa uvidíme na našom veľkom dni.

Nazývajme veci pravými pojmami. Toto nie je priestor na to, aby sme si vzájomne vymýšľali prezývky. Sme už dospelí a musíme sa správať slušne. Počujem, že sa tu ozýva čulý ruch. Apelujem na váš charakter a poprosím vás, aby sme nevzývali nesprávnych hrdinov.

Diktáty pre všetky ročníky základnej školy

Aktualizované na 12.04.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE