Diktáty pre 3. ročník: Vybrané slová a slovné druhy - trúfnete si?

Diktáty sú jednou z foriem, ako u žiakov preveriť úroveň prebraného učiva, ako aj pochopenie gramatiky, ktorú sa práve v danom ročníku učia. Výsledky diktátov sú informáciou nielen pre učiteľov a žiakov, ale aj pre ich rodičov. Takýmto spôsobom sa dá veľmi rýchlo zistiť s akým učivom majú žiaci problém a na čo všetko by sa mali zamerať pri domácej príprave do školy.

Precvičovanie diktátov aj doma je skvelá cesta k tomu, aby deti nielen zrýchlili svoje pracovné tempo, ale aby si zároveň precvičovali aj znižovanie miery stresu pri písaní diktátov v škole. Diktáty pre tretí ročník základnej školy slúžia nielen na rozvoj pravopisu, ale napríklad aj na zhrnutie vybraných slov, rozvoj gramatiky, pomáhajú pri rozvoji slovníka a môžu motivovať deti k lepším výkonom. My vám preto dnes prinášame kreatívne spôsoby, ako vytvoriť zaujímavé a efektívne diktáty - a zaujať deti hravým spôsobom! Využitia diktátov sú široké - pozor však na kontroly a hodnotenia diktátov.

Aj keď písanie diktátov nepatrí medzi obľúbené aktivity mnohých žiakov, ich písanie v škole je nevyhnutné. Sú súčasťou vyučovania už od prvého ročníka v škole a žiakov sprevádzajú až do ukončenia základnej školy. Ako na to, aby sa písanie diktátov stalo radosťou, nie starosťou?

Náučné diktáty pre 3. ročník

Učivo slovenského jazyka patrí v škole medzi to najnáročnejšie.

Medzi gramatické javy, ktoré sa v škole zaraďujú medzi súčasť výučby a čakajú už na tretiačikov, patrí napríklad aj:

 • hláskoslovie,
 • tvrdé a mäkké slabiky,
 • obojaké spoluhlásky,
 • vybrané slová a slovné druhy,
 • precvičenie gramatiky,
 • precvičenie interpunkcie,
 • zlepšenie písomnej komunikácie,
 • precvičenie slovných druhov,
 • opakovanie vybraných slov a podobne.

A to všetko sa dá robiť aj prostredníctvom diktátov! Venujte sa preto s deťmi pravidelnému písaniu náučných diktátov pre 3. ročník, pomôžte im zlepšiť gramatiku, zlepšiť výsledky, zvýšiť motiváciu, vytvoriť zábavné úlohy a v neposlednom rade správne hodnotiť všetky gramatické javy.

POZOR - medzi chyby v diktátoch nepatrí iba gramatická chyba, ale zaraďuje sa sem aj:

 • nečitateľné písmo,
 • vynechané písmeno alebo slovo,
 • písmeno alebo slovo navyše,
 • nesprávne použité interpunkčné znamienko,
 • ale aj nesprávne použité či chýbajúce diakritické znamienko,
 • zle rozdelené slovo na konci riadka. 

Pravopis tretiakov

Pri písaní diktátov je nesmierne dôležité, aby sa žiaci sústredili na každý detail. S pribúdajúcim učivom totiž stúpa aj množstvo nielen samotného obsahu, ale aj obtiažnosti.

Pre 3. ročník základnej školy je rozsah kontrolných diktátov 30 – 40 plnovýznamových slov, pričom tento rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu.

Odporúčame: Diktáty pre 2. ročník: Zvládnete všetky gramatické nástrahy spolu s vašimi deťmi?

diktáty

Zdroj: Depositphotos

Témy kontrolných diktátov pre 3. ročník základnej školy - záverečné diktáty

V každom ročníku sa žiaci na kontrolné diktáty pripravujú formou písania takzvaných cvičných diktátov. Pre 3. ročník základnej školy je určených 10 kontrolných diktátov a ich témy sú nasledovné:

 • opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ,
 • slová s l, ĺ, r, ŕ,
 • vybrané slová po b,
 • vybrané slová po m,
 • vybrané slová po p,
 • opakovanie učiva za 1. polrok,
 • vybrané slová po r, s,
 • vybrané slová po v, z,
 • slovné druhy,
 • opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ.

Kritériá hodnotenia diktátov

Pri písaní diktátov je dôležitý každý detail, pretože sa vyhodnocuje aj tá najmenšia chybička, a to podľa nasledovnej stupnice:

 • 0 – 1 chyba = 1
 • 2 – 4 chyby = 2
 • 5 – 7 chýb = 3
 • 8 – 10 chýb = 4
 • 11 a viac chýb = 5

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

Neprehliadnite: Dunstan Baby Language: Rozumiete plaču svojho bábätka?

diktáty pre tretiakov

Zdroj: Depositphotos

A ktoré diktáty sú vhodné pre tretiakov na základnej škole?

Vybrané slová po b

Kobyla býva v modernom obydlí. Sestra je veľmi bystrá. Chcela by byť učiteľkou. Bábike obliekla neobyčajné šaty. Nosili ich aj obyvatelia hradov. Vtedy sa ešte neučili násobilku. Bylinožravá kobyla býva v obyčajnom príbytku. Jej bydlo rozbil býk. Babička nie je unavená. Varí si bylinkové čaje.

Bylinárka zbiera bylinky. Jožko je bystrejší ako Zuzka. Urobili si príbytok na hranie. Obaja bývajú v Banskej Bystrici. Majú priateľa Bystríka. Chce byť leká­rom. Vie dobre násobilku. Možno by vedel určiť aj slabiky. Nebije sa.

Katka je bystré dievča. Číta knihu o bylinách. Jej brat sa volá Bystrík. Ráno sa bystro oblieka. Bylinárka pozná liečivé bylinky. Na poliach sa vlní obilie. Krava je bylinožravec.

Vybrané slová po m

Milka má zmysel pre poriadok. Umyla umývadlo. Šmýkala sa po mydlovej vode. Nebola namyslená. Milan a Mišo zbierajú mince. Niektoré im zmizli. Zbadali v škole myš. Mihla sa pred dverami. Ponúkol ho minerálkou. V miske bol hmyz. Moja spolužiačka Milka mi pomáhala. Kĺzali sme sa po šmykľavom ľade.

Ľudmila a Milka sa šmýkajú na ľade. My sme omylom zamykali iné dvere. Auto dostalo Šmyk práve pred Milanom. Veľmi ho myklo od ľaku. Bude vždy myslieť na svoju ochranu.

Zmija zmizla. Mamička sa milo usmieva. Myslím často na Milku. Umyjem si ruky mydlom. Mysľou mi prebehla pekná myšlienka. Dravec chytajú myši. Hmyz mi poštípal ruku. Kukučka je hmyzožravec.

Vybrané slová po p

Pyšný kapitán bol nahnevaný na pytliaka. Kôň zlostne hrabal kopytom a pyskom fŕkal penu. Kobyla ho kopla kopytom. Nemohla sa napiť. V záhrade máme pýr. Opica pila vodu. Pytliaka pichá v boku. Pyšná princezná sa zapýrila. Prepichla loptu. V lese pišťali vtáčatá.

Pichol som sa do prsta. V pivnici máme chladno. Dedko tam má obuvnícke kopyto. Náš kôň má na kopyte podkovu. Rád sa napije čistej vody. Pivo nie je zdravé pre deti.

Pýcha je zlá vlastnosť. Niečo ma pichá v topánke. Za zlé skutky pykáme. V záhrade rastie pýr. Rudko má pýr na lícach. Páv pyšne otvára chvost. Sú to jeho pre­pychové šaty. Opica vie poriadne pískať. Jožko mi prepichol dušu na kolese. Kô­ru prežúva pyskom potravu.

Vybrané slová po r

Rýchly rybár chytá rybu. Riskoval svoje zdravie. Kričal a zúril ako rys. Strýko Richard ho prišiel pozrieť k rybníku. Teta Katarína im uvarila bryndzové halušky. Strýko pricestoval rýchlikom. Priniesol kyslé ríbezle. Rád sa s ním hrám na skrývačku. Veverička má na strome svoj úkryt.

Jožko prišiel domov. Rýchlo umyl riad. Jeho korytnačka sa zatiaľ skryla do úkry­tu. Strčil ruku pod koryto. Nehryz ma! Strýko vzal Jožka na rybačku. V blízkos­ti je pekný rybník. Neskôr spolu ryjú v záhrade hriadku. Krtko im rypáčikom pomáha. V diaľke ryčí hladný dobytok.

Ostal mi len ohryzok. Rýchly vlak sa volá rýchlik. Záhradník ryl do tvrdej zeme rýľom. Pestuje ríbezle. Richard sa skryl pod perinu. Rád sa hrá na skrývačku. Vonku zarinčalo rozbité okno.

Vybrané slová po s

Otec má dobrého syna. Má rád sýkorky. Nasypal im do búdky syr. Teraz už budú vtáčiky sýte. Hlad býva veľmi silný. Nasypeme im aj zrno do búdky. Obilie býva uložené v sýpkach. Sysle sa ním zásobujú na zimu. Hus má sivé pierka. Malá hus vie sipieť. Zmija na mňa zasyčala.

Myslíme aj na sýkorky. Hlad býva veľmi silný. Nasypeme im zrno do búdky. Prosím si chlieb a syr. Vieš poďakovať za jedlo? Obilie býva uložené v sýpkach. Sysle sa ním zásobujú na zimu.

Otec má dobrého syna. Má rád sýkorky. Nasypal im do búdky syr. Teraz už bu­dú vtáčiky sýte. Sedávajú na osike. Včera sa synček pošmykol. Silno sa udrel. Zrazu čosi zasyčalo. Bola to zmija. Je nebezpečná. Aj syseľ sa jej bojí. Keď na­padne sypký sneh, obaja budú spať.

Vybrané slová po v + z

Kompót sme jedli s rizotom. Moja sestrička miluje ryžový nákyp. Večeriame bryndzové halušky. Zapíjame ich mliekom. Sestra má rôzne prezývky. Ráno často zíva. Zvyčajne od radosti výska. Videli sme vás v telocvični. Na strome žije výr. Videl som ho vo výške. Ráno opäť svitá. Pri dome máme vinohrad.

Vy ste tretiaci? Videli sme vás v telocvični. Rudko vie vysoko skákať. Zvyčajne od radosti výska. V sade pestujeme višne. Víno sa robí z hrozna. Jedľa je vyso­ký strom. Na ňom žije výr. Vidí dobre aj v noci. Výrie mláďa má veľké oči. Sil­ný vodný vír stiahol loď pod vodu.

Richard vytvoril príklad na násobilku. Vieš ho vypočítať? Na Školskom dvore výskajú deti. Dážď padá na ríbezľové kríky. Ligotavá rosa umýva trávičku. Pytliak sa zakráda do lesa. To sa nerobí!

Diktát na veľké začiatočné písmená

Žijeme v Slovenskej republike. Bratislava je hlavné mesto. Z Bratislavského hradu je výhľad na sídlisko Petržalka. Máme pekné aj iné mestá, napríklad Prešov, Košice, Banskú Bystricu, Levoču, Žilinu. Najdlhšou riekou na Slovensku je Váh. Bývame na Štúrovej ulici. Strýko Michal žije v Českej republike. Cez prázdniny pôjdem do Prahy.

Váh vyviera z dvoch prameňov. Tečie aj do priehrady, ktorú nazývajú Liptovská Mara. Tu sa vyrába elektrina pre Slovensko. Jeho hlavné mesto je Bratislava. Cez toto veľké mesto tečie naša najväčšia rieka Dunaj.

Evička Mikulová pricestovala do Bratislavy. Navštívila Slovenské národné divad­lo na Hviezdoslavovom námestí. Mala silný zážitok. Na druhom brehu Dunaja leží sídlisko Petržalka. Je pyšná na krásu hlavného mesta Slovenska.

V roku 2004 sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Slováci najviac v piesňach ospevujú Kráľovu hoľu. Pod ňou pramenia dve rieky Hron a Váh. V hlavnom meste Slovenska v Bratislave sa nachádza niekoľko kultúrnych ustanovizní ako Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, katedrála svätého Martina a Primaciálny palác. Pekná cesta loďou po Dunaji je z Bratislavy do Viedne alebo do Budapešti.

Narodila som sa v Bratislave. Hlavné mesto Slovenska má veľmi pekné pamiatky a múzeá. V Starom Meste sa nachádza Dóm svätého Martina. V ňom bola korunovaná Mária Terézia. Večer krásne svieti Bratislavský hrad. Z Devínskej Kobyly je výhľad na Devín. Hrad Devín bol svedkom slávy a pádu Veľkej Moravy. Na bicykli po hrádzi sa dostanem do Čunova. Chodím s rodičmi aj do Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí. Mám rada svoje rodné mesto.

Slová aj slovné druhy

Môj strýko býva na Liptove. V bystrine za domom som videl veľa rýb a jednu vydru. V diaľke čosi zapišťalo. Myklo ma. Čo to bolo? Z osiky sa ozýval výr. Zahúkal a skryl sa v húštine.

Dnes svieti hrejivé slniečko. Hŕba detí sa ide hrať k potoku. Pod vŕškom žije krtko. Pod zemou bolo vyhĺbené bludisko.  Krt sa tam stočil do klbôčka. Na brehu rastie veľká vŕba. V záhrade máme vŕzgajúcu bránku. Na jabloni rastú červené a žlté jabĺčka. Lieta tu kŕdeľ škorcov. Čo urobia?

Pod vŕškami začalo popŕchať. Slniečko už nehreje. Kŕdeľ vrán vyletel z tŕnia. Hlboko v lese je veľa vlkov. Na vrcholci stromu sedí krkavec. Začalo mrznúť. Bude dlhá zima. Trnky majú trpké plody. Jablká vydržali až do Vianoc. Pozdĺž potoka rastú žlté púpavy. Červené jabĺčka sú sladké.

Oddychujeme na zakvitnutej lúke blízko rieky Váh. Bývam v Považskej Bystrici v bytovke na treťom poschodí. Do školy chodím po Tulipánovej ulici. Moja kamarátka Eliška býva na Námestí slobody.

My sme cestovali s Rišom z Bytče do Trenčína. V rýchliku sme si prečítali príbeh o pyšnej princeznej a štyroch rytieroch. Najskôr sme navštívili strýka Emila a strynú Gabiku. Ich bytovka má deväť poschodí. Neďaleko sídliska postavili prepychové vily. V jednej býva sesternica Zita. V blízkosti hradu má príbytok naša babička. Ponúkla nám sypaný bylinkový čaj a orechový koláč s posýpkou.

Opakovanie učiva

Vilma pricestovala rýchlikom do Banskej Bystrice. Cez prázdniny pôjde s nami do Vysokých Tatier k strýkovi Vincentovi. Na túru si vezmeme minerálku. Cestou na chatu budeme pozorovať horské bystriny a kamzíky. Pod stromami je príjemne chladno. Vilma má podrezaný jazyk. Je to jazyčnica. Je pyšná na krásu hlavného mesta Slovenska.

Pri bráničke čakal chlapec. Od radosti po­skočil. Možno je to prváčik alebo druháčik. Očiská mu idú z jamôk vyskočiť. Široký úsmev mu zdobí líčka.

Na autobusovej zastávke bolo veľa ľudí. Babka pára starý sveter. Pred domom rozkvitol ružový krík. Hostia zo zahraničia mali pred sebou malé zástavky.

Na kvietok priletel pestrý motýľ. Chvíľu nehybne sedel, iba tykadlami jemne pohyboval. Schyľovalo sa k búrke. Motýľ odletel. Blýskavica sa chytro blížila.

Na trávniku v botanickej záhrade sa pre­chádza páv. Tu i tam si ušklbol sviežej trávy. Potom natiahol krk. Ľudia sa zastavovali pri kvetoch i kríkoch.

Nečakane spŕchol letný dážď. Lístie na stro­moch zdĺhavo šumí. Krčím sa pod bukom vedľa cesty plnej kamenia. Opieram sa chrb­tom o peň. Prihopká ku mne zajac. Srsť má mokrú, zhrčkavenú. Naťahuje tenký krk, vrtí hlavou.

Diktáty pre všetky ročníky základnej školy

Aktualizované na 10.04.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE