Diktáty pre 9. ročník: Skúste svoje jazykové schopnosti!

Diktáty a pravopisné cvičenia sú veľmi dôležité, a to v každom ročníku základnej školy. Pri ich písaní je nesmierne podstatné, aby sa žiaci sústredili na každý detail. S pribúdajúcim učivom totiž stúpa aj množstvo nielen samotného obsahu, ale aj obtiažnosti.

Aj keď písanie diktátov v mnohých prípadoch naozaj nepatrí medzi obľúbené aktivity a činnosti žiakov, ich písanie v škole je skutočne nevyhnutné. Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia.

Pravopis spisovného jazyka slovenčiny patrí medzi najťažší na svete, preto má vhodný učebný materiál na precvičovanie gramatiky naozaj význam. Ako napríklad diktát zameraný na písanie čiarky, podstatné mená, prídavné mená, vybrané slová, číslovky, písanie i a y a podobne. A preto sme si pre vás pripravili zoradené diktáty. Nech sa páči!

Aké množstvo diktátov je vhodné pre 9. ročník základných škôl?

Kontrolný diktát sa píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Nácvičné diktáty a cvičné diktáty sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

A kde nájdete cvičné diktáty pre 9. ročník základných škôl? Predsa tu u nás!

 • Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva a zopakovaní sledovaného gramatického javu.
 • Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety.
 • Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu.
 • Všetky chyby majú rovnakú hodnotu.
 • Za chybu sa považujú aj nečitateľné tvary písma alebo nečitateľné slovo.

Kontrolné diktáty - hodnotenie

Pri písaní diktátov je dôležitý každý detail, pretože sa vyhodnocuje aj tá najmenšia chybička, a to podľa nasledovnej stupnice:

 • 0 – 1 chyba = 1
 • 2 – 3 chyby = 2
 • 4 – 7 chýb = 3
 • 8 – 10 chýb = 4
 • 11 a viac chýb = 5

Kontrola diktátov je preto veľmi dôležitá. Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

Neprehliadnite: Diktáty pre 7. ročník: Skvelý spôsob ako sa zdokonaliť!

diktáty

Zdroj: Depositphotos

Ktoré tvorivé úlohy a zábavné úlohy sú určené pre žiakov 9. ročníka?

Diktáty určené žiakom pre 9. ročník nájdete v nasledujúcich riadkoch - precvičiť si môžete nielen opakovanie učiva, ale aj:

 • precvičenie gramatiky,
 • diktáty na domácu prípravu,
 • diktáty pre samostatnú prípravu,
 • diktáty na nácvik,
 • diktáty pre zlepšenie gramatiky a podobne.

A čo je najdôležitejšie - diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, ale aj obohacujú slovnú zásobu vášho dieťaťa. Preverte schopnosti vašich ratolestí a pre zopakovanie doma im - žiakom 9. ročníka - nadiktujte niektorý z našich diktátov pre 9. ročník s konkrétnym zameraním.

Výstupné diktáty pre 9. ročník ZŠ

Cvičné diktáty a nácvičné diktáty pomáhajú! Sú tak dokonalou pomôckou na zvládnutie učiva jazyka v 9. ročníku základných škôl, pričom kontrolné diktáty sa venujú predovšetkým týmto témam a okruhom:

 • Slovná zásoba a jej členenie
 • Ohybné a neohybné slovné druhy
 • Vetné členy – ich funkcie a delenie
 • Interpunkcia a jej používanie
 • Komplexné opakovanie pravopisných javov

Odporúčame aj: Diktáty pre 6. ročník: Zlepšite si pravopis hravou formou!

cvičné diktáty

Zdroj: Depositphotos

Písanie i a y + vybrané slová

Spoza zatvorených dverí sme počuli niekoho sa dobíjať dnu. Bol to náš strýko, ktorý si u nás zabudol kľúče od auta. Veľmi sa ponáhľal, ledva mu stačil dych a letmo ukázal smerom k Bytči. Približovali sa odtiaľ niekoľkí chlapi, ktorí boli rovnako oblečení. Boli usmiati a z očí im sálala hrdosť. Mestské slávnosti sa už začali a my sme sa zabudli spýtať tety, či by na ne chcela ísť. Strýc sa trochu vydýchal a utekal späť domov. Na hodinách odbilo osem. Teta Margita už nervózne prestupovala na priedomí. Z diaľky uvidela blížiť sa auto. Zamkla byt, zbehla dole schodiskom a spýtala sa strýka: „Kde si bol? Nestihnem zvyšok programu a neuvidím Etelku hrať na lýru.“

Mnohé živočíšne druhy sú úzko spojené s históriou a kultúrnymi tradíciami človeka. Slon je symbolom africkej fauny už od nepamäti. V ostatných rokoch však vznikajú obavy, že onedlho budú deti poznať tieto majestátne zvieratá len z kníh či zoologických záhrad. Už staroveké egyptské, grécke a rímske chrámy zdobili reliéfy zo slonoviny. Ak sa nezastaví obchod so slonovinou, hrozí africkým slonom vyhubenie. Na rozdiel od svojho afrického príbuzného patrí slon indický k nábožensky uctievaným zvieratám. Slon indický sa využíva aj ako domáce a úžitkové zviera. Odchytom a krotením slonov sa zaoberajú osobitné kmene na úpätí Himalájí. K ďalším svetoznámym živočíchom s ohrozenou existenciou patrí orangutan. Stavy orangutanov sa drasticky znížili už v pätnástom storočí, keď prišli do Indonézie Európania.

Ohybné a neohybné slovné druhy

Každý rok sa v marci koná mimoriadna celosvetová akcia pod názvom Hodina Zeme. Jej poznávacím znakom je vypínanie svetiel na jednu hodinu. Obce, mestá, pamiatky, firmy, hotely, bary, predajne, ale aj obyvatelia domov i bytov zostávajú bez osvetlenia šesťdesiat minút. Cieľom tejto aktivity je zapojiť sa do dôležitého posolstva – zlepšovať klimatické podmienky a myslieť na budúcnosť Zeme.

História Hodiny Zeme sa začala písať v Austrálii a od roku 2007 sa každoročne pridáva ku kampani čoraz vyšší počet krajín. V roku 2011 sa prvýkrát k akcii pridalo aj Slovensko. Aj takýmto prístupom môžeme ovplyvniť ďalší vývoj našej planéty.

Piati z nás deviatich sú ešte mladí chlapci. Narodili sa v deväťdesiatych rokoch. Rok, keď sa Adam narodil, je tisíc deväťsto deväťdesiattri. Ani Adamovi rodičia nie sú takí starí. Dvadsiaty tretí apríl je deň jeho narodenín. Dlho si budem pamätať oslavu jeho dvadsiatych narodenín. Zišli sme sa vtedy štrnásti kamaráti z detských rokov. Boli sme samí chlapci. Potom prišli dve baby. Ony nechceli ostať samy. No a my chalani sme boli radi. Oslávenec sediac vpredu na foteli sledoval všetko okolo. Smejúci sa priatelia sa točili okolo fľašky. Neostali ani chvíľu pri prázdnom pohári.

Tí ľudia, ktorí sa narodili pred rokom tisíc deväťsto päťdesiatštyri, sú už dôchodcovia. Niektorí návštevníci sa ubytovali v hoteli, ktorý bol prvý k dispozícii, no mnohým nevyhovoval. Našim futbalovým hráčom sa prvýkrát z ôsmich zápasov podarilo vyhrať. Takýto výsledok bol už dlho očakávaný. Títo hráči sami pochopili, akým spôsobom sa im to môže podariť. S naším mužstvom sa za týchto podmienok hrá už piaty rok. Tréner vo svojich päťdesiatich piatich rokoch sa týmto činnostiam venuje už dvadsiaty rok. V deväťdesiatych rokoch on sám hrával. Vtedy niekoľkokrát boli prví, boli niekoľkonásobnými víťazmi.

Rozprávku O dvanástich mesiačikoch sme čítali dvakrát. S prvými príznakmi jari prichádzajú sťahovaví vtáci. Ktorí zamestnanci by si neželali dvojnásobný plat. Obidve dcéry z vďaky a z úcty sa otcovi tri razy poklonili a prejavili svoje city dvojnásobným objatím. Deti aj mladé ženy ostali samy. Nevadil im takýto prístup dospelých, ony boli rady. Aký bol dnešný deň? Deň bol akýsi pochmúrny, pretože nám veselé nálady pokazili akísi neznámi pocestní. Z posledných tridsiatich dní pršalo asi štyri razy.

Vo februári už cítiť jarný vzduch v povetrí. V tomto období skorej jari mám mnoho dôležitých termínov zaznačených v kalendári. Potrebné dokumenty sú založené vo fascikli na polici. Hlavou mi prešli všetky myšlienky týkajúce sa mojich povinností. V práci my všetci máme roboty vyše hlavy. Aj bývalí kolegovia mi to potvrdili. Z tridsiatich ôsmich žiadostí sme vybavili len dvadsaťsedem. Už dvanásty čakajúci bol veľmi netrpezlivý. Štyrikrát nám pripomenul, že náš omyl bol niekoľkonásobný.

S dvadsiatimi dvoma pracovnými dňami v mesiaci naháňame výsledky, aby veci dávali zmysel. A omyly nemožno skryť. Týždne, hodiny, minúty sa míňajú. Dvadsiaty štvrtý marec je pre našu firmu výnimočný. Ten deň sa pomaly blíži. Všetky významné dátumy sú v diári poznačené. Čas je veľmi rýchly. Život skladajúci sa z obyčajných momentov nám niekedy uniká pomedzi prsty. Niektorí ľudia sú netrpezliví a bijú sa o svoj blahobyt. Niektorým sa svet zdá nebezpečný a plný rizika. V sychravom počasí nie vždy človek vládze byť vitálny. Niekedy nás premôžu virózy.

Interpunkcia (9. ročník)

Pomaly som kráčal ulicou a rozmýšľal som o príkladoch z fyziky. Odrazu som pocítil jemné poklepkanie po pleci. Zdesene som sa obrátil. Ocitol som sa zoči-voči mladému mužovi s diktafónom v ruke. „Prepáčte,“ prehovoril, „môžete mi odpovedať na pár otázok do miestnych novín?“ Minútu som stál pred dilemou – mám alebo nemám dôverovať neznámemu? Pesimistické myšlienky som však rýchlo odohnal. „Samozrejme,“ suverénne som prehovoril.

Náš rozhovor sa uberal zaujímavým smerom. Vyjadril som svoj názor na ochranu historických pamiatok v našom regióne. Nepoznám všetky, ale o fontáne na námestí viem veľa. Redaktor mi nezabudol oznámiť: „Článok bude publikovaný o týždeň.“ S nadšením som si potom kúpil päť výtlačkov. Moje meno bolo v novinách, a tak som sa stal miestnou mediálnou hviezdou.

Určite patríte do skupiny mladých ľudí, ktorí trávia svoj voľný čas internetovou komunikáciou. Mali by ste byť opatrní v tom, čo o sebe napíšete na internete. Život na sociálnych sieťach prináša zábavu a potešenie, ale súčasne je aj odhalením vášho súkromia. Citlivé informácie sa dajú zneužiť, preto buďte rozvážni. Asi ste už zistili, že nemusíte písať o každom detaile z vášho života. Trendom mnohých firiem je, že pri výbere budúcich zamestnancov sledujú ich osobné profily na sociálnych sieťach.

Odborníci odporúčajú, aby ste si starostlivo vyberali skupiny, ku ktorým sa pridáte. Rizikom sú aj rôzne hry a kvízy, ktoré môžu o vás odosielať súkromné dáta. Evidujú sa prípady, keď sa cez Facebook šíria počítačové vírusy.

Tip pre vás: Diktáty pre 5. ročník - Zlepšite si gramatiku a slovnú zásobu!

kontrolné diktáty

Zdroj: Depositphotos

Podstatné mená + prídavné mená

Pred otvoreným oknom sa pomaly odkrýval členitý povrch krajiny. Mohli sme vidieť modré jazero, vysoké vrchy, ale aj rozsiahle lesy a parky. Naša dovolenková chata bola ako rozprávkový raj. Stačilo vyjsť von cez drevené dvere a už sme boli na veľkom dvore, kde sme hrali rôzne hry, opaľovali sa, grilovali a jedli. Všetci boli spokojní a šťastne sa usmievali. Tak by mala vyzerať každá rodinná dovolenka. Naplánovali sme si aj jeden dlhší výlet. Autom sme zašli do blízkej Terchovej, kde sme si vypočuli ich tradičnú hudbu. Potom sme šli na bryndzové halušky a pirohy. Skúšali sme aj vyrábať vlastné syrové korbáčiky.

Číslovky

V deväťdesiatych rokoch devätnásteho storočia napísal bohatý švédsky priemyselník Alfréd Nobel testament, ktorý sa po jeho smrti stal podnetom na založenie rovnomennej nadácie. V decembri tisíc deväťsto jeden boli v Štokholme vyhlásení prví laureáti tejto ceny. Táto najprestížnejšia medzinárodná cena sa nedávno dožila stých narodenín. Kritériá na udeľovanie Nobelovej ceny sú prísne utajované a protokoly o schvaľovaní kandidátov sa zverejňujú až po päťdesiatich rokoch. Pod vedením súčasného správcu sa majetok nadácie rozrástol v posledných rokoch o úctyhodnú sumu. Každá zastúpená disciplína je dotovaná sumou, ktorá má hodnotu niekoľkých desiatok miliónov korún.

Priraďovacie a podraďovacie súvetia

Naši rodičia sa rozhodli kúpiť nový dom, pretože tento je už pre nás primalý. Každý z rodiny má iné požiadavky a nie je to jednoduché zosúladiť. Otec by chcel veľkú záhradu, kde by mohol grilovať a taktiež trochu majstrovať. Mama túži po skvelej kuchyni, aby nám mohla variť a piecť samé pochúťky. My s bratom chceme mať každý vlastnú izbu, aby sme si ju mohli zariadiť podľa svojich predstáv. Dohodli sme sa na prehliadkach v realitnej kancelárii, ktorá sa nachádza v našom meste. Vybrali sme si niekoľko pekných domov, ale nakoniec sa nám nepáčil ani jeden z nich. Budeme musieť hľadať ďalej, nech je spokojný každý člen domácnosti.

Slovenčina a opakovanie pravopisných javov

Milí deviataci, spomínate si ešte na svoj prvý školský deň? Bolo to pred deviatimi rokmi, keď ste s rukou v maminej dlani vstúpili do prváckej triedy. So zatajeným dychom ste počúvali milé slová pani učiteľky. Postupne ste sa naučili prvé písmená, zvládli ste prečítať aj prvé slabiky a slová. Detské roky v škole ubehli ako voda a zrazu ste stáli pred ťažkým rozhodnutím. Niektorí riešili dilemu, ktorú strednú školu si vybrať. Napokon ste sa prihlásili tam, kde vidíte svoje uplatnenie v ďalšom živote.      

Teraz si určite užijete letné prázdniny, mnohí v dovolenkových destináciách nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. V septembri vás privíta stredná škola s novými priateľmi i učiteľmi. Mnohí máte ambície úspešne zmaturovať a potom sa prihlásiť na vysokoškolské štúdium. Tak veľa zdaru a životných úspechov, milí deviataci!

Diktáty pre všetky ročníky základnej školy

Aktualizované na 22.04.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE