Diktáty pre 8. ročník: Zlepšite si gramatiku a slovnú zásobu!

Diktáty sú jednou z foriem, ako efektívne u žiakov preveriť úroveň nielen prebraného učiva, ale aj pochopenie gramatiky, ktorú sa žiaci práve v tom ktorom ročníku učia. Výsledky cvičných a kontrolných diktátov sú tak informáciou nielen pre učiteľov a žiakov, ale aj pre ich rodičov. Takýmto spôsobom sa dá veľmi rýchlo zistiť, s akým učivom majú žiaci problém, a na čo všetko by sa mali zamerať pri domácej príprave do školy.

Aj keď písanie diktátov v mnohých prípadoch naozaj nepatrí medzi obľúbené aktivity a činnosti žiakov, ich písanie v škole je skutočne nevyhnutné. Sú súčasťou vyučovania už od prvého ročníka v škole a žiakov sprevádzajú až do ukončenia základnej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia.

Nácvik diktátov v domácom prostredí môže byť preto veľmi užitočný. Aj preto sme si pre vás pripravili cvičné diktáty pre žiakov 8. ročníka. Sú to slovenské diktáty pre základné školy, pedagogické diktáty pre deti, diktáty pre zlepšenie komunikácie, ale aj diktáty pre zlepšenie čítania. Tak hor sa do práce!

Výstupné diktáty pre 8. ročník ZŠ

Cvičné diktáty sú dokonalou pomôckou na zvládnutie učiva jazyka v 8. ročníku základných škôl, pričom kontrolné diktáty sa venujú predovšetkým týmto témam a okruhom:

 • Slovná zásoba a jej členenie
 • Ohybné a neohybné slovné druhy
 • Vetné členy – ich funkcie a delenie
 • Interpunkcia a jej používanie

Kontrolné diktáty - hodnotenie

Pri písaní diktátov je dôležitý každý detail, pretože sa vyhodnocuje aj tá najmenšia chybička, a to podľa nasledovnej stupnice:

 • 0 – 1 chyba = 1
 • 2 – 3 chyby = 2
 • 4 – 7 chýb = 3
 • 8 – 10 chýb = 4
 • 11 a viac chýb = 5

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba).

Aké sú rôzne pravopisné cvičenia?

Diktáty a pravopisné cvičenia sú veľmi dôležité. Pri ich písaní je nesmierne podstatné, aby sa žiaci sústredili na každý detail. S pribúdajúcim učivom totiž stúpa aj množstvo nielen samotného obsahu, ale aj obtiažnosti.

Aké množstvo diktátov je vhodné pre 8. ročník základných škôl?

Kontrolný diktát sa píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Nácvičné diktáty a cvičné diktáty sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety. A kde nájdete cvičné diktáty pre 8. ročník základných škôl? Predsa tu u nás!

 • Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva a zopakovaní sledovaného gramatického javu.
 • Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety.
 • Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu.
 • Všetky chyby majú rovnakú hodnotu.
 • Za chybu sa považujú aj nečitateľné tvary písma alebo nečitateľné slovo.

Neprehliadnite: Diktáty pre 6. ročník: Zlepšite si pravopis hravou formou!

cvičné diktáty

Zdroj: Depositphotos

Ktoré tvorivé úlohy a zábavné úlohy sú určené pre žiakov 8. ročníka?

Diktáty určené žiakom pre 8. ročník nájdete v nasledujúcich riadkoch - precvičiť si môžete nielen opakovanie učiva, ale aj:

 • precvičenie gramatiky,
 • diktáty na domácu prípravu,
 • diktáty pre samostatnú prípravu,
 • diktáty na nácvik,
 • diktáty pre zlepšenie gramatiky a podobne.

A čo je najdôležitejšie - diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, ale aj obohacujú slovnú zásobu vášho dieťaťa. Preverte schopnosti vašich ratolestí a pre zopakovanie doma im - žiakom 8. ročníka - nadiktujte niektorý z našich diktátov pre 8. ročník s konkrétnym zameraním.

Diktáty na zlepšenie pravopisu a diktáty pre zlepšenie písania

Podstatné mená

Levy napádajú radšej väčšie zvieratá, ako sú napríklad antilopy, byvoly a zebry. Komáre svojím uštipnutím môžu prenášať na človeka a domáce zvieratá aj viaceré choroby. Krokodíly majú dlhé papule a mocné čeľuste, no všetky plazy predstihujú tým, že majú štvorkomorové srdce. Na lúkach behali veľké husi aj malé húsky. Orly žijú vo všetkých oblastiach sveta okrem Nového Zélandu a Antarktídy. Poľovnícke psy sú plemená vyšľachtené na lov králikov, líšok a inej zveri. Pstruhy morské sú sťahovavé ryby. Somáre boli od nepamäti pomocníkmi človeka.

Vlky, šakaly, dingo, kojoty a takisto psy majú toľko spoločných znakov, že boli zaradené do jedinej čeľade. K ozdobným psom patrí napríklad pekinský palácový psík. Bobry sa dnes zachovali len na niekoľkých miestach. Pštrosy patria medzi nelietajúce a najväčšie žijúce vtáky. Mohutné žraloky tropických morí zaútočia na všetko, čo sa hýbe. Do Európy priviezol pávy pravdepodobne Alexander Veľký. Nosorožce majú hrubú kožu a na nose dva rohy. Kraby majú bruško ohnuté pod veľký pancier.

Hladní vlci/hladné vlky (*oba tvary správne) vychádzajú na lov zvyčajne v noci. V zoologickej záhrade sme videli slony. Na brehu jazier sídlia vodní vtáci/vodné vtáky. Moji bratia sú na telocviku nemotorní ako medvede. Vycvičené psy odhalia aj ukryté drogy. Babkine kocúry sa naháňajú po dvore. Keď niečo rozbijeme, mama vraví, že sme takí ťarbaví medvedi a nešikovní sloni. Vysoko v horách sme počuli zavýjať vlky. V cirkuse sme s napätím sledovali skrotené levy. Pri plavbe loďou na šírom mori nás sprevádzali skákajúce delfíny. Zo zeleninovej hriadky sme sa snažili vyzbierať slimáky. Draví vtáci/dravé vtáky počas letu radi/rady sledujú, čo sa deje na zemi. Mokrí psi zanechali v predsieni stopy po labkách. Pozorovali sme srnce, ako si na mladých stromčekoch vytĺkajú parožky. Videli sme mojich bratov, pomalých slimákov, ako lenivo kráčajú do školy.

Zo zlatej medaily mal obrovskú radosť. Pred uzávierkou je v našej redakcii vždy rušno. Textíliám tejto značky veľmi nedôverovala. Robila reportáže z rôznych spoločenských akcií. Kúpil jej k sviatku tri orchidey. Nepracuje dlho v tejto funkcii a už je takmer bez ilúzií, že sa mu podarí podnik zachrániť. Nedávno sa stretli predstavitelia oboch Kóreí. Môj priateľ býva v Južnej Kórei. Obe Kórey sú oddelené dobre stráženou hranicou. O tejto galérii som už neraz čítal. V televízii som videl reportáže z niekoľkých havárií. U Saše a u Evy sa prejavili príznaky chrípky.

Odporúčame aj: Diktáty pre 5. ročník - Zlepšite si gramatiku a slovnú zásobu!

diktáty

Zdroj: Depositphotos

Diktáty na podstatné mená mužského rodu neživotné zakončené na r l

V kufri mal ukryté svoje malé modely áut. V seriáli odznela známa pesnička. V origináli znie však úplne ináč. V celom areáli boli len dva kontajnery. V kontajneri boli vyhodené staré radiátory. Interiéry v danom hoteli sú prakticky zariadené. V každej miestnosti sú dva ventilátory. Starý otec sedel vo foteli. V kalendári mal poznačené údaje o danom modeli lietadla. Všetky potrebné doklady má uložené vo fascikli. Originály diel v galérii boli maľované v akvareli. V kanáli boli sa našli stratené kľúče. V tuneli boli zapnuté svetlá.

jazda na motocykli, oblečenie v kufri, domáce karfioly, luxusné hotely, prenocovať v moteli, moderné traktory, odpad v kontajneri, herci v seriáli, areály parkov, interiéry a exteriéry školských zariadení, napätie v kábli, v areáli školy, cesta v tunely, tunely v horských oblastiach, originály skladieb, záhadné elixíry, dni v kalendári, dielo v origináli

Zvieracie podstatné mená, podstatné mená zakončené na r,l + prídavné mená

V komentári na blogu som sa veľa dozvedel o zvieracích rekordoch. Zaujali ma fakty o rybích zvláštnostiach. Žraloky sú imúnne voči rakovine. Lososy žijú v mori a počas trenia v júli až v novembri tiahnu bez potravy tisícky kilometrov do sladkých vôd. Kapry sa vyskytli v slovenskom štedrovečernom menu až po roku 1918. Obdivuhodné sú aj zaujímavosti o vtákoch. Sokoly sťahovavé zaregistrujú svoju korisť aj zo vzdialenosti osem kilometrov. Najrýchlejšími vtákmi sveta sú dážďovníky tmavé. Lietajú rýchlosťou viac ako sto kilometrov za hodinu. Soví zrak je desaťkrát lepší ako ľudský, preto sovy zbadajú zajace či myši aj potme. Údaje o zveri som si vytlačil a mám ich vo svojom fascikli.

Vlastné podstatné mená

Matica slovenská vznikla pod vplyvom tisícročia príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Tomu však predchádzali viaceré neúspešné pokusy. Podarilo sa až v roku tisíc osemsto šesťdesiattri. Matica už v svojich začiatkoch chcela vydávať a rozširovať slovenské časopisy, knihy a umelecké diela. Na to všetko bolo treba nemalé financie, ktoré od štátu neprichádzali. Valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo štvrtého augusta v Turčianskom Svätom Martine. Zišlo sa vtedy dvakrát viac ľudí, ako vtedy malo mesto obyvateľov. Podľa kronikárov ich mohlo byť štyritisíc až päťtisíc. Bolo to najväčšie národné zhromaždenie Slovákov.

Boli sme na dovolenke v Chorvátsku. Odchádzali sme autobusom z Bratislavy, odkiaľ sme prechádzali cez viacero krajín. Celú cestu som prespal, zobudil som sa až pri Jadranskom mori. S rodičmi sme si vybrali hotel v meste Split. Odtiaľ sme podnikli aj niekoľko zaujímavých fakultatívnych výletov. Prvý deň dovolenky sme strávili na ostrove Hvar, kde sme sa plavili loďou. Boli sme pozrieť aj najkrajšiu atrakciu Chorvátska, ktorou sú Plitvické jazerá. Na budúci rok chceme ísť na dovolenku do Talianska. Autom chceme prejsť celé Toskánsko, ktoré je známe krásnou prírodou a vynikajúcou gastronómiou.

Prídavné mená

Zlatisté slnce dopadalo za hory. Do dediny sa vkradol pokojný večer. Všetky rodiny už poslušne sedeli pri stoloch a čakali, pokiaľ im mamy donesú chutnú večeru. Popri jedení sa vždy rozprávali o najkrajších zážitkoch z celého dňa. Na dedine je život úplne iný ako v meste. Ľudia sú si bližší a majú viac času na to, aby sa úprimne porozprávali. Cez deň ťažko pracujú, pestujú domácu zeleninu a ovocie a starajú sa o vlastný statok. Vďaka tomu sú lepšie spojení s prírodou a vážia si všetky jedlá, ktoré im dajú na prestretý stôl.

Starec bol chudý a vyziabnutý, ruky mal posiate hlbokými jazvami. Z dedkových synov je môj otec najmladší. Medzi rybími šupinami som zazrel drobnú ranku. S Petrinými kamarátkami som sa zoznámila len nedávno. Aj dospelí sa občas zmýlia. V krátkych nohaviciach jej bolo zima. Deti si počas voľných dní rady pospia dlhšie. Kobrí jed ochromí človeka za pätnásť minút. Pavol bol veľmi nešťastný, pretože sa jeho známi s ním pred odchodom nerozlúčili. Chlapci neradi vysávajú.

Neznámy páchateľ vylúpil banku. Novinárkin preukaz zostal zabudnutý na stole. Leopard škvrnitý je krvilačný a nebezpečný nepriateľ zvierat i človeka. V obchode ponúkajú ovčí, kozí, ale aj kravský syr. Na zastávke autobusu stoja netrpezliví uponáhľaní cestujúci. Najznámejší kriminálny prípad posledných desaťročí vyriešili bratislavskí kriminalisti. Obul sa do teplých kožených topánok. Bol celý skrehnutý a ubolený. Chlapcova posteľ zostala neustlaná. Malé mačence sa medzi sebou rady klbčia.

Zámená

Hocikedy k nim prídu nejakí príbuzní. Čítanie kníh patrí k mojim veľkým záľubám. Koľkí dnes chýbajú? Môj brat je povahovo iný ako ja. S kým ideš do kina? Pýtali sa, s ktorými kamarátmi sa stretávam a akí sú vlastne tí moji kamaráti. Ktorý zážitok z prázdnin bol najúžasnejší? V našej triede sú samí dobrí žiaci. Popoludní sa mal s niekým stretnúť. V týchto lesoch žije mnoho srnčej zveri.

Prišli aj tí, ktorí pôvodne nechceli. Pozval som aj vašich susedov. Pozrel sa tým smerom. Za oných čias deti chodili do školy aj v sobotu. Zvíťazil nad sebou samým. Po tvári mi tiekol pot. Nesmútil nad svojím osudom. Bol taký zaujatý hrou, že ich ani nezbadal. Pýtali sa ma, či sú súperovi hráči takí dobrí ako my. Tí najzdatnejší sa vyšplhali až na samý vrchol. Nevedel, ktorým smerom sa má vybrať.

Najradšej zo všetkých sviatkov mám Vianoce. Vtedy sa v našom byte rozvonia každý kút. Najskôr začneme asi štyri týždne pred vianočnými sviatkami upratovať celý byt. S mojím bratom sme zohraná dvojica. Mama má rada takých pomocníkov. Všetci chceme privítať Vianoce v útulnom prostredí. Navštevujeme aj starých rodičov, ktorí bývajú v susednej dedine. Treba prichystať aj ich domček na slávnostné dni.

Potom nastáva čas pečenia a prípravy rôznych dobrôt. Dlho sa rozhodujeme, ktorý múčnik pripravíme na vianočný stôl. Nebudú chýbať mäkké medovníčky, o akých sa mi sníva už v lete. Potešíme nimi aj ďalších príbuzných. Rozdávame ich pred sviatkami zabalené vo vyzdobených škatuľkách. Každý má veľkú radosť. Vianoce sú však predovšetkým o pokoji v duši a vzájomnej blízkosti členov našej rodiny.

Číslovky

V domácnostiach často používame  olivový olej. Na výrobu jedného litra olivového oleja potrebujeme  niečo viac ako päť kilogramov olív. Závisí to od konkrétnych odrôd a od času zberu. Ak sú plody nedozreté, obsahujú menej oleja a ich počet na výrobu jedného litra oleja sa zvyšuje. Ale aj prezreté plody znižujú kvalitu výsledného produktu. Existujú rôzne odrody olív. Medzi najlepšie patria odrody s ovocnými tónmi alebo s chuťou artičokov, byliniek a jabĺk. 1600-ročný olivovník nájdeme v Chorvátsku na súostroví Brijuni. Strom dodnes rodí a každý rok na ňom dozrie zhruba tridsať kilogramov plodov. Z nich sa vylisujú necelé štyri litre vzácneho oleja.

Počas tretej písomky z matematiky som si poriadne potrápila hlavu. Prvé dve boli veľmi jednoduché, ale teraz sme mali z hlavy počítať veľkú násobilku. Najťažšie bolo zistiť súčin čísiel deväťdesiatosem a tridsaťdva. Nakoniec som to odovzdala ako siedma v poradí. Ostatných šestnásť spolužiakov sa s testom trápilo ďalej. Posledný ho odovzdal až o štrnásť minút a dvadsaťsedem sekúnd neskôr ako ja. Matematika bola druhá hodina v poradí a pred sebou sme ich mali ešte ďalších šesť. Vyučovanie nám skončilo o pol tretej. Domov som prišla až o štvrť na päť, pretože som ešte mala krúžok.

Niekto musí byť prvý a niekto posledný. Nie sme ani prví, ani poslední. Tieto komplikácie sa vyskytujú v siedmich prípadoch zo sta. Do kina sme išli spolu s ďalšími piatimi triedami. Prebehol okolo nás hádam už pätnástykrát. Narodila sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Môj brat je trojnásobný otec. Na výstavu prišiel dvestý návštevník. Z dvadsiatich ôsmich žiakov chýbali šiesti. Pred školou sa ukázali prví žiaci. K desiatym narodeninám mu babka upiekla výbornú tortu.

O druhých si myslia, že sú oveľa nešikovnejší. Dnes viacerí zostali doma, pretože sa necítili dobre. Deviati z desiatich ľudí mi uverili. Podarilo sa mu to až na piaty raz. Naši žiaci sa do súťaže zapojili ako prví. Odišiel už pred ôsmimi dňami, no ešte stále sa neozval. Na tréningu skočil trojitý skok, v súťaži sa mu však vôbec nevydaril. Zdalo sa mi, že otec má na nás dvojaký meter. Mnohých z vás nepoznám. Štyridsiatim šiestim úspešným riešiteľom rozdali diplomy.

V prvých ôsmich minútach zápasu dostali dva góly. Moji dvaja spolužiaci sú trojnásobní víťazi v tenisovej štvorhre starších žiakov. Na ihrisko vybehli desiati hráči, jedenásty bol brankár. V tejto súťaži vyhráva každý siedmy. Všetci ôsmi prítomní počuli tie podivné zvuky. V štyridsiatych rokoch 19. storočia vydával Štúr Slovenské národné noviny. Z pätorakých šiat si nevybrala ani jedny. Radi sme čítali rozprávku O dvanástich mesiačikoch.

Slovesá

Na plaveckom výcviku sa deti učili splývať. Po úraze dlho kríval. Niečo pred nami skrýval. Zbystril pozornosť, lebo počul, ako u susedov niekto lomcuje dverami a myká kľučkou a silou-mocou sa dobýja do zamknutého bytu. Pred cieľom zrýchlil, len sa tak mihol popred nás. Mobil je nefunkčný, potrebujem dobiť baterku. Z plodov olivovníka sa lisuje kvalitný olej. Nečakane sa zjavil medzi dverami. Neobhrýzaj si nechty! Od veľkej bolesti až zavyla. Líha si až za tmy a vstáva, keď svitá.

Nenechajte sa odbiť. Hlasno vzlykala, pretože sa zošmykla zo schodov a zlomila si ruku. Výskali od radosti, keď zvíťazil. Hrabal a kosil trávnik, kypril pôdu a vysádzal semienka. Tvárila sa hrozivo. Vietor zosilnel, obloha sčernela, blížila sa búrka. V jaskyni viseli netopiere dolu hlavami. Z Neďalekej skaly prýšti voda, ktorá po chvíli splynie s ďalším jarčekom tečúcim z hôr. V žiadnom prípade nechcel zlyhať. Zo sopky sa začali sypať rozžeravené kamene. Zavírusil sa mi počítač.

V topánke ho omínal kameň. Učenie nám cibrí rozum. Ostrov obmývali chladné vody mora. Svadobčania sa veselili a hýrili až do rána. Prekvapene zdvihla hlavu a zaklipkala očami. Nepočujem tikať hodiny. Počul som, že likvidujú starý most. Od únavy sa jej mihalo pred očami. Nebadane sa priblížil a skríkol na ňu. Čas plynul len veľmi pomaly. Po predstavení hľadisko osirelo a zívalo prázdnotou. Zavinula si pevnejšie šatku a vykročil do tmy. Nepribližuj sa k nej! Od radosti si mädlil ruky, keď ho vyzývali, aby si vybral výhru. Na prste sa jej ligoce nový prsteň.

I keď sa veľmi silí, stále je to nad jej sily. Vedie dlhé rozhovory. Kto to o ňom hovorí? Tri lyžice soli, ktože to tak solí? Vylomil sa zúbok z píly, už sa veru zle s ňou píli. Všetky vlky divo vyli, keď na pažiti tancovali lesné víly. Učiteľka z našej školy na seminár chodí a tam sa školí. Hádajú sa chlapi, ktože sa rád chlapí? Utekajte z hory, bo tam oheň horí! Nemá rada spory, peniažky si radšej sporí. Šaty, svetre, všetko balí, už sú toho riadne baly. Veľké súdne trovy, úspory to stroví. Ktože už len priklopí tieto ťažké príklopy? Keď lietajú veľký výry, vzduch sa veru prudko zvíri. Veselé sú svadby, kto sa to dnes svadbí? Vyvoláva sváry, bo sa on rád svári. Dúfam, že sa pokúsi urobiť tie pokusy. Fúka, hrmí, len sa kry, lámu sa aj veľké kry. Veselo sa tvári, úsmev má na tvári. Sú to také otravy, často nás to otrávi. Pozor, skry sa, je tu veľká krysa!

Tip pre vás: Diktáty pre 4. ročník: Zvládnite všetky gramatické nástrahy!

kontrolné diktáty

Zdroj: Depositphotos

Cudzie slová

Pre mnohých ľudí sú tetovania a piercingy formou osobného vyjadrenia. Ide o vášeň alebo závislosť? Pri oboch procedúrach vzniká bolesť a jej miera závisí od jednotlivca. Pri tetovaniach a piercingoch sa objavujú psychologické, fyziologické i sociálne príznaky, ktoré naznačujú závislosť. Tieto stavy sú pri tetovaní  bežné. Ešte vážnejšou poruchou je sebapoškodzovanie. Vtedy človeka zaplavujú endorfíny, ktoré vychádzajú priamo z mozgu. Adrenalín je produkovaný zasa v žľazách obličiek. Tieto látky vznikajú v hypofýze a sú našimi prírodnými analgetikami.

V šope sa ukrývala debna s dynamitom. Dávali sme si maximálny pozor, aby sme s ním manévrovali veľmi opatrne. O hodinu prišli pyrotechnici a pomohli to zneškodniť. Konečne sme si vydýchli a pobrali sme sa smerom k svätostánku. Chceli sme sa pokojne pomodliť, keď zrazu zo sakristie vyšiel farár. Bol trochu excentrický, ale už sme si na neho zvykli. Pustil sa s nami do vzrušujúcej debaty. Navrhol nám, aby sme zavolali miestnych žurnalistov a rozrozprávali im celý príbeh. Dano bol vždy hyperaktívny, tak im rýchlo zavolal ako prvý. Hneď sa z neho stala miestna celebrita.

Tvorenie slov

Oxytocín je hormón šťastia. Jeho hladinu môžu zvýšiť vzájomné reakcie medzi psami a ich pánmi. Liečebný účinok psa by mohol mať chemické vysvetlenie, ale je možné, že tieto zvieratá vytvárajú pocit súdržnosti. Aj preto sa psy dlhý čas využívajú v zotavovniach, v hospicoch, ale aj v oblastiach katastrof. Vedci zistili, že psy môžu zlepšiť morálku na pracovisku, podporiť spoluprácu a znížiť stres. Aj preto by sa mohlo uvažovať o kancelárskom psovi, čím by sa obmedzila miera stresu počas dňa.  

Jednoduchá veta a súvetie

Perá sú zastrúhané, ale Štúr sa nepriberá k robote. Stojí a rozmýšľa. Na tvári tieň. Ustaté oči hľadia do prázdna. Kalinčiak hľadí, slovka neprehovorí. Nemôže pochopiť, čo sa dnes robí. Prehodia si peleríny a vykročia na ulicu. Prejdú Michalskou bránou a bez slova kráčajú k Dunaju. Postoja chvíľu zahľadení do mútnych vôd rieky. Štúr sa chytí za bradu, znak, že tuho rozmýšľa. Kalinčiakovi sa vidí mlčanie nekonečne dlhým. Zakašle, povzdychne a to preberie jeho spoločníka. Štúr začne rozprávať o biede slovenského ľudu a o tom, že ho treba vzdelať vo vlastnej reči.

Žiarivo biely úsmev je snom mnohých ľudí. Niekto po ňom túži, lebo chce vyzerať lepšie sám kvôli sebe. Iným pomáha v práci v styku s inými ľuďmi. No nie každý sa ním môže pochváliť. Existuje viacero spôsobov, ako môžeme žiarivo biely úsmev získať. Nie vždy sú však prospešné. Jedni používajú bielenie pomocou chémie, iní bieliace pasty. Aby nám zuby zostali čo najdlhšie biele, musíme sa vyhýbať farebným nápojom a jedlám. Negatívne ovplyvňuje bielobu našich zubov aj fajčenie. Ústa po jedle si vypláchnite vodou a umývajte si ich so železnou pravidelnosťou ráno a večer.

Súvetia

Večer sme boli všetci tak unavení, že sme iba padli do postele a ani sme sa neumyli. Od rána sme boli na túre, ktorá nás stála veľa síl. Konečne sa nám podarilo zdolať náš vysnívaný cieľ a dostali sme sa až na vrchol Kriváňa. Chvíľku to vyzeralo, že nás cestou späť zastihne búrka. Mraky sa našťastie rozohnali, zatiaľ čo my sme pohodlne schádzali ku Štrbskému plesu. Pri jazere sme si aspoň chvíľku oddýchli, aby sme sa potom spokojne šli najesť do blízkej koliby. Ja som si dal bryndzové halušky, sestra chcela pirohy a otec s mamou si objednali pečené mäso. Z koliby sa nám odchádzalo len veľmi ťažko, pretože sme sa tam cítili veľmi dobre.

Vybrané slová

Pyžamo už ležalo prehodené na posteli. Rýchlo som ho uchmatla a utekala som sa umyť do kúpeľne. Dnes večer u mňa spí kamarátka Miška. Budeme spolu pozerať film o bylinkárke, ktorá žila neďaleko Myjavy. Potrebujeme o nej niečo napísať na zajtrajšie vyučovanie. Táto pani bývala v starom mlyne. Veľa cestovala, najčastejšie chodila do Bytče, no najviac sa jej páčilo v Banskej Bystrici. Všade myslela aj na svoju prácu. Dokázala vyliečiť osýpky, rôzne vyrážky, podráždený jazyk, ale aj prebytok energie u detí. Vždy mala so sebou pár byliniek, ktoré nosila vo farebnej výraznej taške. Neštudovala lýceum a neurobila si ani kurz. Všetko vedela od svojej babky.

Priama reč

Kedy si konečne upraceš izbu?“ spýtala sa ma mama už po desiatykrát. Len som sa potichu otočil a odvrkol som: „Neviem, teraz si chcem trochu oddýchnuť.“ „To snáď nemyslíš vážne?“ rozhnevala sa mama a začala kričať, „prosím ťa o to už od pondelka a stále si robíš, čo chceš.“ „Povedz mu niečo!“ otočila sa smerom k otcovi. Ten pokojne zdvihol hlavu od novín a odvetil: „Keď nebudeš mať poriadok do hodiny, môžeš sa rozlúčiť s vreckovým.“ Otec má vždy pravdu a stojí si za slovom, tak som sa radšej rýchlo pobral do izby a cestou som ešte zakričal: „Nemusíš sa báť, urobím to aj oveľa skôr.“ O tridsaťsedem minút som už hrdo stál pred mamou a hovoril som jej: „Konečne môžeš vojsť, všetko je tak, ako si to želáš.“

Ohybné slovné druhy

Úspešná cesta k schudnutiu vedie cez dôslednosť a trpezlivosť. Chvíľu potrvá, kým si človek zvykne na pravidelný pohyb. Musí mať správne stravovacie návyky a zbaviť sa nezdravých. Vyprážané jedlá a sladkosti musia ísť bokom. Dôležitý je pohyb a dostatok ovocia  a zeleniny. Obsahujú veľa živín, vlákniny a vody. Prednosť by mali mať nápoje bez kalórií. Správny rytmus tela zabezpečujú tri jedla denne. K želanému schudnutiu nám často môžu dopomôcť aj drobné a jednoduché zmeny.

Zhrnutie učiva

Vedeli ste, že sovy vidia aj dozadu? Vedia otočiť hlavu až o dvesto sedemdesiat stupňov. Zoológovia doteraz nemali tušenia, ako je to možné. U človeka a u iných cicavcov by takéto otočenie hlavy poškodilo vnútorné steny krčných ciev. To by spôsobilo okamžité krvácanie do mozgu. Jeden zo zoológov urobil pokus  na vypreparovaných krčných cievach uhynutých vtákov. Nainjektoval do nich farebnú indikačnú tekutinu. Farba ukázala, že na artériách, ktoré vedú ku oku, sú malé nádržky so silnými stenami. Tie dobre odolávajú mechanickej námahe. A tak tieto nočné vtáky môžu bez problémov otočiť hlavu aj dozadu.

Tento rybník sa podľa množstva žiab nazýval Žabím plesom. Poza plot sa zakrádali nezvaní hostia. Bolo neskoro, už neštekali ani dedinskí psi/dedinské psy. Prečítal mená dvadsiatich dvoch žiakov. Dostali sa až na Most Slovenského národného povstania. Chlapci hrajú radi futbal. Sprievodkynin pohľad sa zastavil na oneskorených turistoch. Nepovažovali za možné, že by po príkrom brale mohli vyliezť ozbrojení bojovníci. Od svojich siedmich rokov žije v zahraničí. Práce starých hrnčiarov sa vyznačovali zmyslom pre krásu.

Minulý rok sme strávili dovolenku v Nízkych Tatrách, tento rok v Slovenskom rudohorí. tieto jedny nohavice nosím najčastejšie. Na severe Ruska sa tiahnu rozsiahle stepi. Dedkovo koleno sa pekne zahojilo. Priateľkina mama nás čakala pred kinom. Rýchlo zavri fľašu a skry ju do skrine! Napísal jej už siedmy list. Kobrí jed môže spôsobiť aj slepotu. Osy a sršne vešajú svoje hniezda na trámy pôjdov, pod strechy alebo na konáre stromov. Starí rodičia mu priniesli k dvanástym narodeninám pekné knihy.

Jej vycibrený vkus sa odrážal nielen na jej oblečení, ale aj na tom, ako si dokázala zariadiť byt. Deviati štartujúci prišli včas, desiaty meškal. Oheň pod náporom vody sipel a syčal. Pod Bratislavským hradom sa prechádzali rakúski turisti. Už dlhšie nevydržala napínať seba aj ostatných a nedočkavo roztrhala aj posledné zvyšky obálky. Vystri chrbát! Zohýba sa pod ťarchou zlého svedomia. Susedkino dieťa zostalo doma samo. Účastníci sympózia boli rozdelení do piatich sekcií. Neboli tu žiadni kamaráti, len neznámi chlapci. Tento film má slovenský dabing.

Koalino mláďa, ktoré vyrástlo z matkinho vrecka, sa teraz nosí na chrbte. Prví ľudia sa objavili na Zemi pred miliónmi rokov. Kedysi boli stepi, lesy a hory neprekonateľné. Pri chorobe sa počet bielych krviniek zmnohonásobí, aby tak bránili telo proti infekcii. V bunke rozlišujeme cytoplazmu, jadro a bunkové povrchy. Vietor sa mi plazí po tvári neviditeľnou dlaňou. Potápači vyčistili Štrbské pleso od mnohých nečistôt. Nie každý Martinčan bol matičiar. Cez prázdniny školské areály zívajú prázdnotou. Napísal mi to v maile.

Najväčším snom každého športovca je zlatá medaila z olympijských hier. Tento rok bude letná olympiáda v Londýne. Z našich reprezentantov sa na ňu neprebojovala Elena Kaliská, prvá zlatá medailistka v histórii Slovenskej republiky. Pri kvalifikácii sa totiž nedostala do finále. Disciplína, v ktorej súťaží, sa nazýva kanoistika. Využívajú sa v nej dva základné typy plavidla. V kajaku sa používa pádlo s listami na oboch stranách, v kanoe len na jednej. Pri vodnom slalome sa preteká na prírodne tečúcej rieke alebo na umelom kanáli. Trať je vyznačená zelenými a červenými bránkami. Pri kvalifikácii skončila s piatym najrýchlejším časom Jana Dukátová, a teda ona nás bude reprezentovať na londýnskej olympiáde.

Diktáty pre všetky ročníky základnej školy

Aktualizované na 21.04.2024

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE