Montessori hračky pre deti rôzneho veku - vaše ratolesti ich budú milovať

Názov Montessori hračiek, ako aj Montessori metóda, sú zásluhou renomovanej talianskej lekárky narodenej koncom 19. storočia. Bola taktiež aj zakladateľkou predškolskej výchovy na princípe individuálneho systému. Založila Dom detstva pri Ríme v roku 1907, kde ako učiteľka viedla deti k samostatnej činnosti.

Za zásadné sa považujú jej príspevky k pedagogike a teóriám o tom, ako sa deti učia. Montessori hračky, ktoré sa používajú vo vzdelávaní v ranom detstve, stimulujú učenie tým, že povzbudzujú deti, aby skúmali svoje prostredie samostatne a v prostredí slobody.

Na druhej strane Montessori hračky pomáhajú rozvíjať aj rôzne zručnosti ako kognitívne a motorické, tak aj dokonca sociálne a emocionálne. Dnes sme si preto pre vás pripravili všetky užitočné informácie práve o Montessori hračkách.

Montessori pedagogické myšlienky

Metóda vedeckej pedagogiky, základné dielo Márie Montessori vydané v roku 1909, opisuje jej prístup k práci v školách. Názov bol neskôr zmenený na The Discovery of the Child, no podstatu konceptov si zachoval.

 • Každé dieťa sa učí vlastným tempom.
 • Deti majú prirodzený sklon a motiváciu učiť sa. Preto by úsilie rodičov a učiteľov malo smerovať k hľadaniu najlepšieho spôsobu, ako ich stimulovať.
 • Vďaka pohlcujúcej mysli dieťaťa skúma a spoznáva všetko okolo seba bez obmedzení, či už vedome alebo nevedome.
 • Deti vo svojom vývoji prechádzajú niekoľkými fázami. V tejto súvislosti Mária Montessori vnímala tri odlišné fázy - detstvo (0 až 6 rokov), neskoršie detstvo (6 až 12 rokov) a dospievanie (12 až 18 rokov).
 • Existujú senzitívne obdobia, počas ktorých sú deti aktivnejšie na učenie sa jazyka, motoriky alebo sociálnych zručností.
 • Môžu sa učiť hrou a konaním. To im umožňuje experimentovať s prvkami v prostredí a vyvodzovať z toho rôzne predstavy o svete.
 • Všetci chcú konať nezávisle, takže sa im musíme snažiť pomôcť, ale bez toho, aby sme to preháňali.
 • Samozrejme treba vedieť nastaviť deťom limity.

Montessori pedagogické myšlienky platia aj dnes a sú aplikované nielen na metodické a pedagogické postupy, ale aj na samotné hračky.

Montessori hračky - typy a vlastnosti

Pojem Montessori hračky sa vo všeobecnosti používa na prvky navrhnuté s jasným zámerom stimulovať určitú oblasť učenia, ako aj na tradičné predmety a hry, ktoré možno na takéto účely začleniť do pedagogickej praxe.

Existuje široká škála hračiek predávaných s týmto označením, ktoré sú prispôsobené rôznym vekom. Možno nájsť tieto možnosti podľa vekových skupín:

 • 0 až 6 mesiacov,
 • 6 mesiacov až 1 rok,
 • 2 až 3 roky,
 • 3 roky a viac.

Montessori hračky podporujú zmyslovú stimuláciu - a to sluchovú (hudobné hračky, hrkálky), zrakovú a hmatovú.

Ich účel sa delí na:

 • logiku,
 • vyjadrovanie,
 • skúmanie a
 • socializáciu.

Neprehliadnite: Chodítko pre deti - prečo „klasický" pavúk nie je najvhodnejší?

montessori

Zdroj: Depositphotos

Montessori hračky - charakteristika

Všetky prvky týchto hračiek majú alebo by mali mať určité vlastnosti, ktoré im umožňujú považovať ich za Montessori hračky:

 • Sú vyrobené z prírodných materiálov - je to veľmi dôležité, pretože sú to predmety, s ktorými budú deti manipulovať.
 • Žiadajú akciu - v skutočnosti, ak používanie hračky znamená, že dieťa zaujme pasívny postoj, potom nie je v súlade so základným princípom.
 • Umožňujú rôzne formy či možnosti využitia - aj keď ideálne je použiť ich na rozvoj jednej zručnosti naraz.
 • Sú podobné prvkom používaným v reálnom živote - deti sa učia objavovaním, no zároveň sa zabavia.
 • Podporujú interakciu medzi kognitívnymi a motorickými schopnosťami - prebúdzajú a udržujú detskú zvedavosť.

Využitie Montessori hračiek v ranom detstve

Pri používaní Montessori hračiek v ranom detstve je potrebné mať na pamäti niekoľko hľadísk, aby slúžili účelu, na ktorý boli určené.

Priestor a spoločnosť na hranie - v ideálnom prípade by sa hra mala odohrávať v priestore, kde môže dieťa voľne konať. Najlepšie vonku, v kontakte s prírodou a pokiaľ možno aj s inými deťmi.

Hračka pre každú fázu vývoja - Montessori hračky sú prispôsobené každej fáze detstva. Pamätajte, že existujú určité citlivé obdobia a počas nich dieťa venuje väčšiu pozornosť určitým podnetom, takže môžete využiť zdroje na maximum.

Prirodzená progresia - rovnako aj hračky, ktoré sa majú používať, by mali byť v súlade so stupňom kognitívnej zrelosti, čo znamená prejsť od nižšej k vyššej náročnosti manipulácie.

Rôzne druhy zručností - nie všetky ľudské bytosti majú rovnaké schopnosti. S deťmi je to rovnaké - niektoré sa učia ľahšie počúvaním, zatiaľ čo iné sa ľahšie učia pozeraním. Je dôležité ich pozorovať, aby ste vedeli, či je pre nich lepšie - pracovať s logickými alebo hravejšími prvkami. Aj keď, samozrejme, by sa mali stimulovať všetky oblasti učenia, ako napríklad zmyslové, čítanie, matematika a motorické zručnosti.

Hranie na preskúmanie - základnou vlastnosťou montessori hračiek je, že zabavia, ale aj stimulujú učenie. Aby sa to však stalo, dieťa musí dostať príležitosť používať hračku a objavovať a skúmať samo.

Zníženie podpory - ak je sloboda dieťaťa obmedzená, možnosti učenia sa znižujú. V tomto zmysle by dospelý mal dieťaťu hračku iba predložiť alebo dokonca umožniť dieťaťu, aby si ju vybralo. 

Menej je viac - odporúča sa prezentovať iba jednu alebo niekoľko položiek naraz, čo umožňuje dlhé hranie, pozorovanie a analýzu, čím sa zvyšuje úroveň koncentrácie.

Nechať pracovať ich mozog - zvyšok je sedieť, pozorovať a nechať pracovať mozog dieťaťa a vytvárať hypotézy o tom, ako veci fungujú. To zahŕňa dovoliť dieťaťu vziať si auto a rozhodnúť sa, či ho má nechať lietať napríklad ako lietadlo. Pokiaľ nenastane nejaká nevhodná situácia, ako je náraz alebo pokus o prehltnutie, dospelý by mal zasahovať čo najmenej.

Odporúčame aj: Dievčatám bábiky a chlapcom autíčka: Naozaj by sa deti (ne)mali hrať so všetkými hračkami?!

hračky

Zdroj: Depositphotos

Výhody Montessori hračiek

Používanie Montessori hračiek v ranom detstve má niekoľko výhod. Podľa štúdie o metóde Montessori sa napríklad zistilo, že deťom pomáhajú rozvíjať väčšiu sebadôveru a schopnosť riešiť problémy. Iné výskumy spomínajú využitie hmatateľnej hračky na prácu s deťmi s poruchami nervového vývinu, navrhnutej podľa Montessori princípov.

Ukázalo sa, že tento druh prvku zlepšuje jemné motorické zručnosti a poskytuje multisenzorické podnety. Vo všeobecnosti Montessori hračky umožňujú dieťaťu pracovať na upevňovaní rôznych zručností.

Výhody, ktoré sa im pripisujú, súvisia okrem iného so zlepšením v nasledujúcich oblastiach:

 • emočnej inteligencie,
 • kreativita a umelecký prejav,
 • zmyslový a motorický vývoj,
 • zlepšenie sociálnych zručností,
 • autonómia a objavovanie prostredia,
 • stimulácia pamäti, pozornosti, vnímania a koncentrácie,
 • podpora v procese učenia sa prírodných vied, techniky a matematiky.

Význam hry pre život

Maria Montessori sa narodila v roku 1870 v Chiaravalle, talianskom mestečku ležiacom niekoľko kilometrov od Jadranského mora. Začala sa zaujímať o vedu a vybrala si kariéru v medicíne. Bola prvou ženou, ktorá ukončila štúdium medicíny v krajine.

Vďaka jej odkazu je mnohým učiteľom jasné, že hra je určujúcim faktorom pri rozvoji rôznych zručností. Keď sme dospelí, zabúdame na veľa z toho, čo sme robili v prvých rokoch nášho života. A predovšetkým zabúdame na spôsob, akým sme sa učili v detstve.

Ak chceme pomôcť našim deťom pomôcť zdravo rásť, musíme im nielen dať priestor, čas a prvky, ale musíme sa s nimi aj hrať. To nám umožní priblížiť sa k nim a dieťaťu v nás.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE