Mindfulness pre deti: Zlepšite duševné zdravie vašich detí

Viete čo je to mindfulness? Je táto technika skôr vhodná pre dospelých, alebo je výborná aj pre deti a dospievajúcich? Ak Vás táto téma zaujíma, určite čítajte ďalej.

V dnešnom rýchlom a hektickom svete je čoraz dôležitejšie naučiť naše deti, ako nájsť pokoj a rovnováhu. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je prostredníctvom mindfulness, teda všímavosti. Tento koncept, pôvodne pochádzajúci z budhizmu, sa stal populárnym nástrojom na zlepšenie duševného zdravia a pohody nie len u dospelých ale aj u detí. Pozrieme sa na to, čo je mindfulness pre deti a ako ho môžete zaviesť do života vašich detí.

Tip pre vás: Pravidlá v rodinnom systéme a rodinné konštelácie

Čo je Mindfulness?

Mindfulness môžeme popísať ako techniku "Venovania pozornosti niečomu určitým spôsobom, úmyselne, v prítomnosti a bez hodnotenia."

Alebo by sme mohli povedať, že je to "Venovanie pozornosti tomu, čo sa deje práve tu a teraz vo vnútri nás alebo v okolí."

Väčšina mindfulness techník rozvíja proces, v ktorom si človek postupne osvojuje schopnosť nereagovať na rušivé myšlienky a nadobúda schopnosť meditácie.

Napríklad sa môže začať s "venovaním pozornosti" dýchaniu, alebo môžeme zvoliť venovanie pozornosti okoliu - jazde autom, jedlu, sprchovaniu, umývaniu riadov. Slovné spojenie "určitým spôsobom" v definícii znamená napríklad zameraním pozornosti, pozorovaním, počúvaním, ochutnávaním, ovoniavaním, dotýkaním. "Bez hodnotenia" znamená, že neporovnávame, nekritizujeme ani nehodnotíme seba ani toho, čo sa počas procesu deje.

Denne nás napadne okolo 60 000 myšlienok, ktoré sa samozrejme spájajú s pocitmi, a to nás môže samozrejme zahltiť a preťažiť. Pokojná a jasná myseľ sa môže veľmi ľahko zahltiť neustálym prúdom myšlienok, pocitov a vnemov. Mindfulness nám vlastne ponúka možnosť, ako myseľ upratať, utíšiť a upokojiť.

Pozri si aj: Spoznaj najväčšie nástrahy pre rodičov, ktorí vychovávajú jedináčika. Plus rady ako z toho von!

Čo je Mindfulness Depositphotos

Aké benefity má mindfulness pre deti?

Praktizovanie mindfulness deťmi dokáže v niekoľkých významných smeroch zlepšiť život detí a dospievajúcich. Uvádzame niekoľko z nich:

 • zlepšenie ovládania emócií,

 • zlepšenie sociálnych zručností,

 • trénovanie všímavosti, zlepšenie v zameraní pozornosti, schopnosť sústrediť sa,

 • zlepšenie pracovnej pamäte a schopnosti plánovania a organizovania,

 • zvýšenie sebavedomia,

 • zvýšenie pocitu pokoja, uvoľnenie a sebaprijatie,

 • zlepšenie kvality spánku,

 • zníženie úzkosti spojenej s testovaním,

 • zníženie výskytu správania sa súvisiaceho s ADHD (kontrola impulzívneho správania),

 • zníženie výskytu negatívnych afektov a emócií, emocionálna sila,

 • zníženie úzkostí a zlepšenie depresie, psychická odolnosť,

 • lepšie zvládanie hnevu a problémového správania, výkyvy nálad,

 • redukcia stresu a zvládanie stresu.

Mindfulness pre deti sa výrazne nelíši od techniky pre dospelých. Samozrejme, jednotlivé cvičenia sú prispôsobené tak, aby vyhovovali v rôznom veku a podľa schopností. Zábavné techniky mindfulness sú tak vhodné pre deti, dospievajúcich aj dospelých. Pretože deti pracujú tak, že sa hrajú, je dôležité im techniky mindfulness vo forme hier a zábavných aktivít. Nakoľko deti žijú vo svojich rodinách a vplyv rodiny je nesmierne dôležitý, je vhodné, ak tieto sa aktivity praktizujú v celej rodine.

Neprehliadni: Vývoj dieťaťa mesiac po mesiaci - 24. MESIAC života dieťaťa

Ako naučiť deti mindfulness - ukážka techniky

Ako techniku mindfulness si predstavíme techniku "Zamestnaná verzus pokojná myseľ". Je výborná pre deti aj dospievajúcich a je zároveň skvelý spôsob ako si mindfulness predstaviť. Pomocou nej sa môžu deti naučiť vnímať, je výborná a vhodná pre deti, ktoré často zažívajú silne pocity hnevu, úzkosti, strachu, smútku, stresu a preťaženia. Je to cvičenie všímavosti a učí ich zároveň ako oslabiť hnev, obavy, stres a iné. Technika je jednoduchá a vhodná, ak chcete naučiť deti mindfulness doma.

Praktizovanie mindfulness deťmi

 • Nalejte do priesvitného skleneného pohára alebo fľaše čistú vodu. Poproste dieťa, aby sa pozrel cez pohár/fľašu, či vidí skrz ňu.

 • Potom do fľaše vsypte pár lyžíc trblietok/flitrov alebo jedlú sódu. 

 • Miešajte a sledujte, ako sa voda zakaľuje a veci prestávajú byť cez ňu viditeľné.

Dieťaťu vysvetlite, že toto sa deje v jeho mysli, keď si robí starosti, hnevá sa, nesústredí sa alebo je vystresované. Vtedy jeho myšlienky a pocity víria v jeho hlave ako flitre vo vode.

Potom prestaňte miešať vodu a povedzte dieťaťu, aby ďalej vodu pozorovalo a zistilo, čo sa stane, keď trblietky sadnú na dno. Rovnako to vyzerá aj v mysli dieťaťa, ak spraví dýchacie cvičenie a cvičenie všímavosti. Cvičenia myseľ rozjasnia, upokoja sa myšlienky a pocity a potom sa dieťa dokáže lepšie sústrediť a celkovo lepšie vnímať a vidieť svet.

Následne povedzte dieťaťu aby sa vrtelo alebo tancovalo spolu s fľašou v ruke, alebo počas jeho pohybu vy miešajte pohár s trblietkami. Ukážte si, ako sa voda zasa rozvírila, podobne ako jeho myseľ.
Potom sledujte, ako sa upokojuje, keď ticho sedí, dýcha pomaly a pozoruje vodu.

Pomocou pomalého a pravidelného dýchania sa myšlienky a pocity dieťaťa upokojujú, myseľ sa stáva čistou, rovnako ako voda v nádobe.

Techniku s fľašou môžete použiť vždy, keď sa dieťa bude potrebovať upokojiť. Môže si sadnúť, pomaly pravidelne dýchať a pozorovať vodu. Pravidelné opakovanie vytvára základy mindfulness pre deti. 

Odporúčame aj: Vybrané slová po P: Zaujímavé cvičenia a diktáty

5 mindfulness tipov pre celú rodinu Depositphotos

Ako zaviesť mindfulness do každodenného života detí? 5 mindfulness tipov pre celú rodinu

 1. Relaxačné cvičenia: Začnite s jednoduchými a krátkymi meditáciami. Požiadajte deti, aby si sadli na tiché miesto, zavreli oči a sústredili sa na svoje dýchanie. Môžete skúsiť aj počítanie dychu. Môžete použiť aj vedené meditácie, ktoré sú dostupné online.   

 2. Všímavé prechádzky: Vezmite deti na prechádzku a povzbudzujte ich, aby si všímali okolie - zvuky, vône, farby. Táto aktivita im pomáha byť prítomnými a vnímať svet okolo seba.   

 3. Vďačnosť: Každý večer si nájdite čas na to, aby ste si spoločne s deťmi povedali tri veci, za ktoré ste vďační. Tento zvyk podporuje pozitívne myslenie a všímavosť.   

 4. Všímavé jedenie: Povzbudzujte deti, aby pri jedle venovali pozornosť chuti, vôni a textúre jedla. Toto cvičenie im pomáha rozvíjať schopnosť sústrediť sa na prítomný okamih.    

 5. Kreatívne aktivity: Zapojte deti do tvorivých činností, ako je kreslenie, maľovanie alebo modelovanie, pri ktorých môžu vyjadriť svoje pocity a myšlienky.

Mindfulness je cenným nástrojom pre duševné zdravie a pohodu detí. Učenie sa, ako byť všímavý, im pomáha zvládať stres, zlepšovať koncentráciu a rozvíjať empatiu. Ako rodičia môžeme podporiť všímavosť u našich detí jednoduchými aktivitami, ktoré môžu byť súčasťou ich každodenného života. Pamätajte, že kľúčom je pravidelnosť a trpezlivosť - mindfulness je cesta, ktorá prináša dlhodobé výhody pre celú rodinu. Prajeme vám veľa zábavy a radosti pri hrách s deťmi!

Zdroj info: Mindfulness u dětí a dospívajících, Debra Burdick

1 komentár
Adriana

Adriana

21.05.2024 20:58

Vyborny clanok a prakticke navody oceni kazdy rodic. 👌

Vaše meno:

autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE