OZ Malíček ponúka rodičom predčasniatok psychologickú podporu

OZ malíček ponúka bezplatne pomoc rodinám predčasne narodených detí prostredníctvom online psychologickej podpory. Životnými príbehmi a otázkami rodičov po predčasnom pôrode sa odteraz budú zaoberať tri odborníčky spolupracujúce s naším združením. Táto forma podpory vychádza zo záverov Memoranda o spolupráci medzi OZ malíček a neonatologickými pracoviskami perinatologických centier na Slovensku a jej cieľom je okrem online pomoci kontinuálne pracovať na prítomnosti psychológa priamo na oddeleniach.

Podpora v náročnej životnej situácii

Predčasný pôrod je zlomová životná situácia, ktorá sa mnohokrát prirovnáva k autonehode. Príde často neočakávane a nikto nás na ňu úplne nepripraví. Rodičia majú vo svojom vnútri množstvo nevypovedaného, častokrát cítia potrebu podeliť sa o to, čo práve prežívajú. V spolupráci s tímom spolupracujúcich odborníčok: Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD. (klinická psychologička na Novorodeneckej klinike LF SZU Perinatologického centra UN Bratislava), Mgr. Simona Šimková (psychologička a riaditeľka CVI Košice, n.o.) a MUDr. Martina Švekušová (pediatrička a odborná konzultantka pre vývin v CVI Košice, n.o.), ponúkame psychologickú podporu pre rodičov predčasne narodených detí, ktorí sa potrebujú podeliť so svojimi pocitmi, problémami a otázkami a rozhodli sa v tejto náročnej životnej situácii súvisiacej s narodením ich dieťaťa predčasne, vyhľadať pomoc a podporu.

„Našim cieľom je pomáhať predčasne narodeným a rizikovým bábätkám, ale aj ich rodinám, k čomu patrí i podpora v náročnom životnom období po predčasnom pôrode. Preto sme v jeseni minulého roka odprezentovali koncept psychologickej podpory, ktorej prvá fáza je poskytovať ju rodičom v online forme. V spolupráci s neonatologickými oddeleniami je našim cieľom následne zabezpečiť psychológa priamo na ich oddeleniach,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Pozri aj: Výtok v tehotenstve: Čo je jeho príčinou? Kedy radšej vyhľadať lekára?

Poradenstvo OZ malíček

Zdroj: OZ Malíček

Koncept štartuje prvou fázou

Rodičia tak môžu psychologickú podporu využiť prostredníctvom formulára na stránke https://www.malicek.sk/podpora-rodicov-predcasne-narodenych-deti/psychologicka-podpora. Táto forma pomoci je určená pre všetkých rodičov predčasniatok, ktorí potrebujú poradiť či podporiť v akejkoľvek súvislosti s predčasným pôrodom a narodením ich bábätka predčasne, ale aj v prípade rôznych komplikácií, problémov, či po tom, ako z nemocnice rodičia odchádzajú s ´prázdnou náručou´.

Koncept psychologickej podpory vychádza z Memoranda o spolupráci v tejto oblasti medzi OZ malíček a neonatologickými pracoviskami a cieľom je poskytovať rodičom psychologickú podporu v online forme zabezpečenú prostredníctvom OZ malíček v prvej fáze, kedy sa kontinuálne realizujú kroky k vytvoreniu psychologickej pomoci priamo na oddelení, a to prítomnosťou klinického psychológa. Tento koncept zároveň vlani podporili aj partnerské organizácie malíčka, ako napr. Neonatologická sekcia Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii, Asociácia na ochranu práv pacientov na Slovensku, Liga za duševné zdravie, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj niektoré vedenia slovenských nemocníc či zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR.

Potreba psychologickej podpory na oddeleniach vyplýva z prieskumu Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, ktorý realizovalo OZ malíček v roku 2020 medzi rodičmi predčasniatok, kedy 70% rodičov predčasniatok uviedlo, že by v situácii po predčasnom pôrode prijali psychologickú, rodičovskú pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou či podpornú skupinu.

Malíček podporuje rodičov predčasniatok už dvanásty rok

Každé 13. dieťa sa na Slovensku aktuálne narodí predčasne, čo predstavuje približne 4 500 detí ročne. „Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Naše združenie preto už dvanásty rok sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby sme prispievali k zlepšeniu podmienok bábätiek ´do dlane´ a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám,“ dodáva k činnosti malíčka jeho predsedníčka, Ľubica Kaiserová.

OZ malíček súčasne poskytuje podporu rodičov aj prostredníctvom certifikovaného laického poradenstva, kedy rodič s konkrétnou skúsenosťou, ktorý prešiel vzdelávacím programom na tento účel, sprevádza na tejto ceste iného rodiča, v našom prípade na ceste pred a po predčasnom pôrode.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE